Een zeer bevredigende uitspraak

Heden deed Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch meteen een zeer bevredigende uitspraak. Cliënt werd verdacht van bedreiging en vernieling. Doch, dit heeft zich in de familiaire sfeer afgespeeld en het Hof, was evenals mij en de Advocaat-Generaal van mening dat cliënt wel genoeg beboet was en vernietigde de uitspraak van Rechtbank Middelburg, waar cliënt veroordeeld was tot een geldboete van 800,- EUR en deed de zaak af met toepassing van artikel 9a Sr: schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Wettekst art. 9a Sr.

In artikel 9a Sr is bepaald dat de rechter tot een bewezenverklaring kan komen, zonder oplegging van een straf of maatregel. In de wet is het volgende bepaald:

“Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.”

Criteria voor schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

Kijkend naar de wettekst kan de rechter in de volgende gevallen artikel 9a Sr toepassen en een verdachte schuldig verklaren zonder oplegging van straf of maatregel:

  • Geringe ernst van het feit
  • Persoonlijkheid van de dader
  • De omstandigheden van het geval

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.