TARIEVEN

De kosten van een advocaat

Daar de prioriteit gelegen is het helpen van mensen, wordt het uurtarief niet voorop gesteld. Het reguliere uurtarief bedraagt €200,- ex. BTW en kantoorkosten. Voorts bestaan er mogelijkheden om een ander uurtarief te bespreken of om een vaste prijsafspraak te maken, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan. Het eerste telefoongesprek en het intakegesprek worden niet in rekening gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand, ofwel toevoeging

Indien u een zeer gering inkomen geniet, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, ofwel een toevoeging. In dat geval betaalt de overheid het grootste gedeelte van de kosten van de advocaat. U betaalt alleen een eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden gefinancierde rechtsbijstand

  • U heeft alleen recht op een toevoeging als uw verzamelinkomen lager is dan €28.600,- (2019) als alleenstaande. Bent u getrouwd, samenwonend of bent u een eenoudergezin met minderjarige kinderen, dan ligt deze grens op €40.400,- (2019). Zit u hierboven, dan komt u helaas niet in aanmerking voor een bijdrage van de overheid. Indien uw inkomen aanzienlijk gedaald is ten opzichte van het peiljaar 2019, kan een verzoek om peiljaarverlegging worden ingediend. De eigen bijdrage, die u zelf dient te betalen varieert van €152,- tot €875,-. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.
  • U mag niet teveel vermogen hebben. Indien u teveel spaargeld heeft of bijvoorbeeld een tweede huis kan het zijn dat u geen recht heeft op een toevoeging.
  • U moet voldoende belang hebben. Gefinancierde rechtsbijstand is er voor mensen die het echt nodig hebben. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij het beoordelen van rechtsbijstand ook naar de reden van de aanvraag. Zo wordt voor zaken met een financieel belang kleiner dan €500,- geen toevoeging verleend.
High Trust

Het kantoor is in het kader van de gefinancierde rechtsbijstand aangesloten bij de High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. Uitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip. Aansluiting bij de High Trust is slechts mogelijk indien de advocaat over de nodige kennis beschikt en in staat is relevante wetgeving en uitvoeringsregels toe te passen.

20160314_113241