Een praktische oplossing van de raadkamer

Zojuist werd ik gebeld door cliënt, die heden mede dankzij de bijstand van Berkvens-van Wijk in vrijheid is gesteld. Cliënt zou nog langer gedetineerd blijven, omdat de reclassering nu stelde dat er eerst nog onderzoeken gedaan moesten worden, alvorens tot behandeling kan worden overgegaan. Zulks is in strijd met haar eerdere rapportage, waarin een korte klinische rapportage geadviseerd was en daarin zouden de onderzoeken plaatsvinden. De raadkamer oordeelde dat cliënt van een dergelijke tegenstrijdigheid niet de dupe mag worden. De hechtenis van cliënt is geschorst met onder andere de voorwaarde dat cliënt meewerkt aan de onderzoeken. Een praktische oplossing van de raadkamer dus.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.