Pas op met bestuursrechtelijke besluiten

Gisteren berichtte ik al via de facebookpagina van het kantoor dat er een zitting plaatsvond te Rechtbank Almere. Deze zitting ging over een cliënte, welke een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten heeft ontvangen ter zake de intrekking van haar uitkering. Cliënte werd verweten dat zij neveninkomsten had verworven middels de zaak van haar dochter. Doch, enige deugdelijke onderbouwing hiertoe ontbreekt. Echter, cliënte heeft tegen het eerste besluit bezwaar gemaakt, hetwelk niet-ontvankelijk is verklaard. Doch, dit zegt een leek helemaal niets. Toen ontving cliënte nog een aantal besluiten over de intrekking van haar uitkering, dit zijn de zogeheten invorderingsbesluiten. Tegen één besluit heeft cliënte wederom bezwaar gemaakt. Toen dit ongegrond werd verklaard, heeft cliënte zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur gewend. Wat nu het euvel is met dergelijke bestuursrechtelijke besluiten is dat tegen elk besluit separaat bezwaar gemaakt dient te worden. Doe je dat niet of niet tijdig dan is het besluit onaantastbaar, ook al borduren de volgende besluiten daarop voort. Ofwel, op het moment dat er een bestuursrechtelijk besluit op de deurmat valt, neem contact op met een jurist om tijdig actie te ondernemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur kan u hierbij helpen.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.