Berkvens-van Wijk Advocatuur; toegankelijk voor iedereen

Daar Berkvens-van Wijk Advocatuur staat voor toegankelijkheid, ofwel advies en bijstand in een procedure voor eenieder en tegen een redelijk tarief, zal Berkvens-van Wijk Advocatuur binnenkort ook aangesloten zijn bij www.AdvocaatOffertes.com en www.streya.nl. Deze sites maken het voor u als potentiële cliënt mogelijk om geheel vrijblijvend advies in te winnen of een offerte te ontvangen ter zake de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Ook op deze wijze streeft Berkvens-van Wijk Advocatuur ernaar om de stap naar een advocaat voor u te verkleinen, zodat óók u de benodigde deskundigheid en bijstand kunt verkrijgen.

Verzekering gaat om

Komt hverkeersongevalet u bekend voor? Een verzekering, die weigert uit te keren in het geval van schade. Zo weigerde de verzekering van de tegenpartij in een verkeerskwestie om de gehele schade aan de auto van mijn cliënte te voldoen. Na tussenkomst van Berkvens-van Wijk Advocatuur berichtte de verzekering mijn cliënte ineens dat het restant van het schadebedrag spoedig wordt uitgekeerd…

 

 

Succesvolle zaak

En ook in geschillen omtrent het toekennen van bijzondere bijstand in het kader van dieetkosten blijkt Berkvens-van Wijk Advocatuur succesvol. Zo is heden het voorstel van cliënt in bezwaar gehonoreerd, waarmee het bezwaar conform de wensen van cliënt is afgehandeld.