Voorwaardelijk sepot door uitreiking van de advocaat Melissa Berkvens

Vandaag een voorwaardelijk sepot door eigen uitreiking aan een cliënt weten te bewerkstelligen. Berkvens-van Wijk Advocatuur is doelmatig en praktisch.

Voorwaardelijk sepot

Het voorwaardelijk sepot in het Nederlandse strafrecht betreft een vorm van buitengerechtelijke afdoening welke sinds 1 februari 2008 is terug te vinden in artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. De transactie is als een bijzondere vorm van voorwaardelijk sepot aan te merken. Het Openbaar Ministerie kan ervoor kiezen om niet tot vervolging over te gaan. Tussen de beslissing tot vervolging en de beslissing tot het niet vervolgen staat het voorwaardelijk sepot. Als de zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd wordt van de verdachte verwacht dat hij voor een bepaalde termijn geen strafbare feiten zal plegen en zich houdt aan de voorwaarden of aanwijzingen van een door het Openbaar Ministerie toegewezen persoon.

Er bestaat alleen een mogelijkheid tot voorwaardelijk sepot als het Openbaar Ministerie een sluitende bewijsvoering heeft. Bij zowel de transactie als het voorwaardelijk sepot wordt de zaak niet aan de rechter voorgelegd. De transactie en het voorwaardelijk sepot ontlenen beide hun kracht aan de dreiging dat wél (verder) zal worden vervolgd zodra de verdachte zich niet aan de gestelde aanwijzingen of voorwaarden houdt. Het Openbaar Ministerie mag een verdachte die aan de overeengekomen voorwaarden heeft voldaan daarna overigens, net als bij de transactie, niet nog eens voor hetzelfde delict vervolgen.

Er bestaat een grote verwantschap tussen de transactie en het voorwaardelijk sepot. In de meeste gevallen kan zowel voor een voorwaardelijk sepot als voor een transactie worden gekozen, zoals in het geval van bijvoorbeeld een schadevergoeding. Echter is hierop ook een uitzondering van toepassing; bepaalde voorwaarden die bij een sepot worden gesteld kunnen niet middels transactie worden gesteld. Te denken valt dan onder andere aan een verbod zich op te houden in de buurt van een woning of het betalen van een geldbedrag aan een goed doel.

Inmiddels is een andere vorm van buitengerechtelijk afdoening ingevoerd, de strafbeschikking (OM-beschikking)

.

Voor al deze zaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht voor een gespecialiseerde en aldus een doelmatige en praktische behandeling van uw zaak. Dat ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) mits u daarvoor in aanmerking komt. Zie de website:

http://www.berkvens-vanwijkadvocatuur.nl voor meer informatie over de eventuele behandeling van uw zaak.
.

Berkvens-van Wijk Advocatuur in beweging

Deze zomer heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur weer vele verdachten mogen bijstaan. In totaal heeft het kantoor in 2019 reeds 81 zaken tot op heden in behandeling mogen nemen. Het kantoor biedt een full strafrecht service, wat inhoudt dat verdachten van strafzaken ook voor aanliggende problemen bij het kantoor terecht kunnen. Zo krijgt een verdachte van een hennepkwekerij vaak te maken met een bestuursrechtelijke sluiting van de woning door de burgemeester. Ook deze zomer heeft het kantoor voor een cliënt kunnen bewerkstelligen dat de sluiting met twee maanden werd opgeschort, zodat er tijdig een nieuwe woning gezocht kon worden. Verder biedt het kantoor nu ook de bijstand aan jeugdige verdachten. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur voor een cliënt met een geestelijke beperking gezorgd dat deze berecht zal worden onder het adolescentenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan, maar de grens tussen deze gebieden wordt flexibeler. De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn, meer dan voorheen een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen. Zo ook in deze casus, daar het gaat om een geestelijk beperkte verdachte. Daar zal bij een eventuele veroordeling een passende straf opgelegd moeten worden en dat maakt het adolecentenstrafrecht juist mogelijk. Verder verdient het opmerking dat Berkvens-van Wijk Advocatuur deze verdachte ook reeds geschorst heeft gekregen, zodat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Naast deze specialistische zaken heeft het kantoor natuurlijk ook nog vele commune strafzaken – met succes – mogen behandelen. Hierbij moet gedacht worden aan teruggaven van rijbewijzen, daar deze waren ingenomen in verband met een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed. Verder heeft het kantoor een voorwaardelijk sepot voor een verdachte van winkeldiefstal weten te bewerkstelligen. Dat houdt in dat er geen strafrechtelijke gevolgen komen, mits er binnen twee jaar niet opnieuw een soortgelijk feit zich voordoet. Ook heeft het kantoor kunnen tegenhouden dat een tul, dat houdt in een voorwaardelijke straf, meestal een gevangenisstraf, ten uitvoer werd gelegd, daar betoogd is daar dit niet in verhouding stond met het nieuwe feit, namelijk het aantreffen van een balletjes pistool bij een huiszoeking.

Al met al is Berkvens-van Wijk Advocatuur continue in beweging.

Zonder rechters wordt het matten

Mooie bijdrage heden van mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk in mr-online.nl:

Strafrechtadvocaat Melissa Berkvens-van Wijk (’s-Hertogenbosch) houdt het op Zonder rechters wordt het matten – waarbij ze verwijst naar een column van oud-rechter Dory Reiling op mr-online.nl die de vertaling ook al ter discussie stelde. “Deze vind ik wel passend. Ik zie het zo: als er geen rechter is, zal er oorlog komen. Er is immers geen scheidsrechter in het juridische spel aanwezig.”

Imponerende week voor Berkvens-van Wijk Advocatuur

Vorige week was een indrukwekkende week voor het kantoor. Zoals u wellicht al weet, verzorgt Berkvens-van Wijk Advocatuur regelmatig piketdiensten. Zo ook 23 mei jl. Op deze dag ontving het kantoor maar liefst zes meldingen. Anders gezegd, het kantoor heeft zes cliënten van rechtsbijstand voorzien. Vijf cliënten mochten aan het einde van de dag weer naar huis. De zesde cliënt zal ook spoedig naar huis mogen. Verder is mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk door het INVK op basis van haar achtergrond en deskundigheid gevraagd voor deelname aan het Landelijk Advocaten Overleg. Hier is het kantoor enorm trots op.

Berkvens-van Wijk Advocatuur staat deze verdachte bij.

Man opgepakt bij wilde achtervolging na kraak parkeerautomaat

GESCHREVEN DOOR
De politie kreeg rond middernacht een melding van een getuige. Twee mannen zouden een parkeerautomaat hebben opengebroken en de geldlades hebben meegenomen. De verdachten gingen er in een bestelbusje vandoor.
Achtervolging 

Toen de politie het busje in het vizier kreeg en een stopteken gaf, verhoogde de bestuurder juist de snelheid. Er ontstond een achtervolging met zwaailichten en sirene aan. Op de Graafsebaan kon het busje worden gestopt.

De bijrijder sprong uit de auto en ging ervandoor. Er is naar hem gezocht met een politiehelikopter, maar de verdachte is nog niet gepakt.

Buit gevonden
De bestuurder uit Arnhem kon meteen worden aangehouden. In het busje werd een deel van de vermoedelijke buit gevonden.

Bron: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2992243/Man-opgepakt-bij-wilde-achtervolging-na-kraak-parkeerautomaat

Een zaak, waarin Berkvens-van Wijk Advocatuur de bijstand verleent.

De plek op het woonwagenkamp aan de Wamelseweg waar de woonwagen is weggehaald.

PREMIUM
De plek op het woonwagenkamp aan de Wamelseweg waar de woonwagen is weggehaald. © Eveline van Elk

Verzet tegen wegslepen woonwagen van kampje in Alphen voor Raad van State

DEN HAAG/ALPHEN – ,,In West Maas en Waal kan helemaal niets, ze willen er geen woonwagen meer bij. Waar moeten mijn kinderen dan wonen”, vroeg de Alphense woonwagenbewoner Marinus Reuvers tijdens een spoedzaak aan de Raad van State.

De Raad kon het uiteraard niet zeggen. Daar gaat het bestuursrechtscollege ook niet over, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag. Die mag in de door Reuvers aangespannen rechtszaak alleen oordelen of de gemeente al dan niet terecht de woonwagen van de hoogzwangere dochter van Reuvers van het woonwagenkampje in Alphen mag weg slepen.

Gepikeerd

Daar is de familie flink over gepikeerd. ,,Straks staat mijn zwangere dochter op straat. De gemeente kan het niets schelen, want ze wil niet praten over een andere oplossing, of vervangende woonruimte. Het komt er op neer dat ik haar in mijn woonwagen moet opnemen. Dat doe ik graag, maar ik heb ook nog andere kinderen op het woonwagenkamp. Moeten die dan allemaal in mijn woonwagen straks”, vroeg Reuvers aan de gemeentewoordvoerster. Die wist het ook niet. Zij erkende slechts dat West Maas en Waal er geen woonwagen meer bij wil binnen de gemeentegrenzen. En alle woonwagens die er volgens het bestemmingsplan teveel staan, moeten weg.

Dochter

Behalve de woonwagen van de zwangere dochter moeten straks nog twee woonwagens met kinderen het veld ruimen. Maar dat doen we later, zei de gemeentewoordvoerster. Reuvers snapt niet dat er met de burgemeester of andere bestuurders niet te praten valt over het samenhouden van zijn familie op één locatie. ,,De gemeente wil ons alleen maar uit elkaar trekken en onze cultuur kapot maken”, zei de Alphenaar. ,,Er worden zat woningen in West Maas en Waal bijgebouwd, maar woonwagens mogen er niet.” De familie Reuvers hoeft ook niet per se een woonwagen, ze wil best een twee-onder-één-kapwoning op het kampje bouwen, om zo de familie bij elkaar in de buurt te houden.

Passende woonruimte

Maar er valt niet over te praten. Met West Maas en Waal valt wat woonwagenbewoners betreft nergens over te praten, terwijl gemeentes volgens het landelijke woonwagenbeleid passende woonruimte moet bieden. Reuvers verwijst naar de gemeente Etten-Leur. Die wil in samenspraak met de woonwagenbewoners een nieuw woonwagenkamp bouwen. ,,In West Maas en Waal blijft de deur dicht. Het gemeentebestuur heeft ook nog steeds niet onze klacht tegen het onterecht binnentreden van woonwagens in 2017 in behandeling genomen. En zolang dat niet gebeurt kunnen we niet naar de gemeentelijke ombudsman. Zo blokkeren ze de rechtsgang”, aldus de advocate van Reuvers.

De gemeentewoordvoerster kon daar niets over zeggen, omdat ze eigenlijk bij de regionale omgevingsdienst Rivierenland werkt, die alleen handhavingszaken doen. Marinus Reuvers vindt het tekenend dat de gemeente zich achter de omgevingsdienst verschuilt. Overigens kon de rechter en staatsraad weinig hoop geven aan de familie: ,,U weet dat de Raad van State een eerdere dwangsom al eens heeft goedgekeurd. Dit keer gaat het om bestuursdwang.”

De uitspraak volgt binnen enkele weken.

Bron: https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/verzet-tegen-wegslepen-woonwagen-van-kampje-in-alphen-voor-raad-van-state~a2419417/

 

Twee bevredigende uitspraken

Deze week mocht het kantoor beginnen met de ontvangst van twee zeer bevredigende uitspraken.

De eerste uitspraak behelst de uitspraak van een strafzaak in hoger beroep. Hierover heb ik u al eerder bericht. Deze zaak zag op de samenloop tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Het rijbewijs was namelijk ongeldig verklaard door het CBR, maar in hoger beroep was cliënt strafrechtelijk vrijgesproken van de verdenking van rijden onder invloed. Cliënt verkeerde dan ook in de veronderstelling dat hij gewoon mocht rijden, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Cliënt diende voor te komen voor het rijden zonder – geldig – rijbewijs. In eerste aanleg was zonder pardon toch een werkstraf van 60 uur opgelegd. In hoger beroep is deze werkstraf conform het strafmaatverweer van Berkvens-van Wijk Advocatuur teruggebracht naar 30 uur, hetgeen overigens ook de eis van de officier in eerste aanleg betrof.

De tweede uitspraak betreft een voorlopige voorziening. Al jaren is Berkvens-van Wijk Advocatuur aan het strijden en procederen voor de bewoners van een woonwagenkamp. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp is de gemeente het ene na het andere handhavingsbesluit gaan uitvaardigen tegen diverse bewoners. Zo ook wenst de gemeente dat de woonwagen(s) worden geruimd. Doch, deze dienen als woonstede en andere passende woonruimte voor de woonwagenbewoners wordt niet door deze gemeente geboden. Het één en ander strookt – met name doch niet uitsluitend – niet met de inwerkingtreding van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op 12 juli 2018. Bovendien wordt op deze wijze afbreuk gedaan aan de woonwagencultuur, aldus Berkvens-van Wijk Advocatuur. Voor nu is de handhaving middels het toewijzen van een voorlopige voorziening door de Raad van State dan ook opgeschort. Wordt vervolgd…

Spraakmakende winterzaken

Gedurende de wintermaanden heeft het kantoor niet stil gezeten. Ook in de winterperiode heeft het kantoor interessante zaken mogen behandelen. Hier worden een aantal spraakmakende zaken besproken.

Sluiting woning in verband met vondst hennepkwekerij

De burgemeester van een gemeente komt de bevoegdheid toe om een woning of bedrijfspand te sluiten indien er een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dit is eigenlijk dan nog een groter probleem voor de cliënt dan de strafrechtelijke procedure. Ook in deze procedure verleent het kantoor bijstand. In deze zaak ging het om een hennepkwekerij met 80 planten, waarvan 40 planten onbruikbaar waren. De hennepkwekerij was aangetroffen in de zomer van 2018. De burgemeester wenste de woning te sluiten juist net in de winterperiode en dus gedurende de feestdagen. Helaas heeft het kantoor niet kunnen bewerkstelligen dat de woning in zijn geheel niet werd gesloten, maar wel is er voor gezorgd dat cliënt de feestdagen met zijn dochter in de woning kon doorbrengen.

Samenloop verschillende rechtsgebieden

Ik bericht u al vaker over de samenloop van de verschillende rechtsgebieden, wat tot grote verwarring/verbazing bij cliënten kan leiden. In de wintermaanden deden zich bij het kantoor twee van deze soort zaken voor.

In de eerste zaak ging het om een cliënte, welke verdacht werd van het plegen van uitkeringsfraude. Bestuursrechtelijk was er al een traject in gang gezet en is de gehele bijstandsuitkering van cliënte ingetrokken, met daarbovenop een bestuursrechtelijke boete. Een jaar later ontving cliënte een dagvaarding dat zij strafrechtelijk vervolgd werd voor uitkeringsfraude. Het strafrecht dient immers een ander doel dan het bestuursrecht. Door Berkvens-van Wijk Advocatuur is dan ook betoogd dat cliënte door én de invordering van de gehele uitkering én het uitvaardigen van een bestuursrechtelijke boete cliënte reeds genoeg gestraft is, hetgeen door de politierechter is meegenomen in de strafmaat.

De tweede zaak ging om een cliënt, welke in hoger beroep is vrijgesproken voor het rijden onder invloed. Echter, het bestuursrechtelijke traject, namelijk het uitvaardigen van een EMA cursus door het CBR was meteen in gang gezet. Daar cliënt meende onschuldig te zijn heeft hij de EMA cursus niet gevolgd. Dit heeft tot ongeldigheid van het rijbewijs geleid. Dit staat geheel los van het strafrechtelijke traject, waarin cliënt in hoger beroep dus is vrijgesproken. Echter, cliënt wist dit niet en meende dus dat hij gewoon kon rijden. Toen hij staande werd gehouden bleek zijn rijbewijs dus ongeldig te zijn, wat wederom een strafrechtelijk traject inhoudt. Hierin heeft het kantoor bijstand verleend en ook hier heeft het kantoor het bestuursrechtelijke traject – succesvol – als strafmaatverweer opgeworpen. Wel is er hoger beroep ingesteld, daar de officier van justitie een veel lagere werkstraf eiste dan door de politierechter werd opgelegd. Een risico overigens van het instellen van hoger beroep is dat er een hogere straf wordt opgelegd. Dit is eigenlijk bijna nooit aan de orde, in ieder geval niet als het OM niet in hoger beroep is gegaan, ofwel wel berust in de uitspraak. Doch, in deze zaak eiste de advocaat-generaal wel een hogere straf en ik meen dat dat kwam omdat deze cliënt niet op de zitting verschenen was…

Protestrecht woonwagenbewoners

Erg actueel nu is het recht om te mogen demonstreren en wel specifiek voor woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners mogen aandacht vragen voor de standplaatsenproblematiek in de gemeente. Immers, op nationaal niveau, in het bijzonder door invoering van het beleidskader woonwagenbeleid gemeentes op 12 juli 2018, rust er op gemeentes een positieve verplichting om zorg te dragen voor voldoende passende woongelegenheid voor woonwagenbewoners. Indien woonwagenbewoners menen dat een gemeente niet voldoende passende woongelegenheid biedt mogen zij – onder voorwaarden – protesteren, ofwel aandacht vragen voor deze problematiek.

Bezwaar omzetting taakstraf

Steeds vaker benaderen cliënten het kantoor daar zij ineens een brief ontvangen dat zij een gevangenisstraf moeten ondergaan, omdat de werkstraf is teruggezonden. Dit kan meerdere reden hebben, zoals het niet naar behoren voldoen of kunnen voldoen aan de werkstraf of het niet of niet tijdig reageren op correspondentie. Je kunt dan niet meer je verhaal doen. Het enige wat rest is om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen. Dit wordt door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd. Daarnaast moet er bij de officier een verzoek worden gedaan dat de hechtenis zolang het bezwaar loopt niet wordt doorgezet. Ook dat wordt door het kantoor verzorgd. Het bezwaarschrift wordt dan op zitting behandeld. In deze winterperiode heeft het kantoor twee van deze zaken – succesvol – behandeld. De beide cliënten kregen ‘een tweede kans’ om de werkstraf alsnog te verrichten.

Uitspraak zaak cocaïne vondst in container te Antwerpen

Heden is de uitspraak gedaan in de zaak, waarin het ging om de vondst van 1044 kilogram cocaïne in een container te Antwerpen. In totaal waren er vier verdachten. De verdachte, die door het kantoor werd bijgestaan is tot de laagste straf veroordeeld, namelijk 2 jaar gevangenisstraf, daar hem met name verweten wordt dat de container is zijn loods is aangetroffen. Over eventueel hoger beroep wordt nog nagedacht…

 

 

3-jarig bestaan Berkvens-van Wijk Advocatuur

Vandaag, 2 februari 2019 is het drie jaar geleden dat ik voor mezelf ben begonnen, wat de opening van Berkvens-van Wijk Advocatuur betekende. Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Zo heeft het kantoor inmiddels een vaste cliëntenkring opgebouwd en heeft het kantoor gezien de grote aanloop er naartoe zich dienen te specialiseren. Verder wordt zelfs door de media de nodige aandacht aan het kantoor geschonken. Bovendien heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur in 2017 een plaats in de top 3 weten te behalen volgens de reviews van Advocaatscore en is het kantoor in 2018 wederom met een 9,6 door de clientèle beoordeeld.

 
Iedereen – nogmaals – bedankt voor het vertrouwen in het kantoor, maar ook in mij. Op naar de komende jaren…