Nader onderzoek door het Openbaar Ministerie vereist

Het Hof oordeelde hedenochtend in een artikel 12 Sv procedure (beklag niet vervolging verdachte) conform de wens van cliënt en het pleidooi van Berkvens-van Wijk Advocatuur dat het Openbaar Ministerie haar taak als opsporings- en vervolgingsorgaan maar eens naar behoren dient uit te voeren.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.