KANTOOR

De oprichting van het advocatenkantoor

Melissa’s droom van kinds af aan is altijd geweest om advocaat te worden. Al tijdens de basisschool was haar belangstelling gewekt voor series, zoals JAG. Tijdens haar opleiding aan het gymnasium van het R.S.G. Lingecollege werd deze belangstelling steeds groter. Onderwerpen die te linken waren aan het rechtstelsel en belangenbehartiging trokken de meeste aandacht. Het was dan ook geen verrassing dat Melissa na het behalen van het vwo-diploma de studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit ging volgen. Voorts besloot Melissa om in plaats van één master met een minimum van 6 vakken, twee masters (strafrecht en civiel recht) met 14 vakken te volgen. Verder nam zij deel aan landelijke pleitwedstrijden, waar zij een eerste en tweede plaats heeft weten te behalen. Tevens besloot Melissa een combinatiescriptie te schrijven, welke een bestudering van het civiele en strafrechtelijke schuldbegrip behelst bij verkeersongevallen. Deze is beoordeeld met een 8,5 en als boek gepubliceerd. Beide masters heeft Melissa cum laude behaald. Haar boek: “Het civiele en strafrechtelijke schuldbegrip bij verkeersongevallen” is door menig juridische bladen, waaronder Ars Aequi, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht, Verkeersrecht, Delikt en Delinkwent en het Strafblad onder de aandacht gebracht. Bovendien is het boek door Jurilogie tot boek van de maand oktober 2014 uitgeroepen.

Nadat Melissa was afgestudeerd, wel te weten op 27 augustus 2014 is zij uitbundig gaan solliciteren naar allerlei functies binnen allerlei advocatenkantoren. In september 2014 ving haar stageperiode aan. Op 1 december 2014 is Melissa in dienst getreden als juridisch medewerker als opmaat voor de functie advocaat-stagiair. Met de dag leerde zij en zij had enorm plezier in haar werk. Het was immers het begin van een droom die uitkwam. Voorts is Melissa nog gevraagd voor het schrijven van een column, waarin zij (nog) rechtenstudenten adviseert om te blijven zoeken naar een baan in de advocatuur. Op 28 augustus 2015 is Melissa vol trots beëdigd tot advocaat.

Vanaf dat moment draaide zij volop zittingen en is zij eigenlijk meteen als volwaardig advocaat aan de slag gegaan. Melissa deed haar gehele administratie zelf en voerde haar eigen praktijk. Dat was tevens het moment dat het gevoel van ondernemen bij haar begon te kriebelen. Immers, ze zag haar cliëntenkring groeien en de omzet die zij draaide toenemen.

In december 2015 is Melissa begonnen met de oprichting van haar eigen advocatenkantoor. Vanaf februari 2016 is het kantoor geopend en sindsdien loopt het als een geoliede machine. De cliënten alsook de verwijzers weten de weg naar het kantoor – gelukkig – goed te vinden.

De oprichting van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Vanaf 1 mei 2021 wordt er niet meer vanuit de eenmanszaak geopereerd, maar vanuit een besloten vennootschap. Alle rechtsverhoudingen, welke door het kantoor voor 1 mei 2021 zijn aangegaan, worden overgenomen door de besloten vennootschap. De handelsnaam is dan ook niet meer Berkvens-van Wijk Advocatuur, maar Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. behandelt voornamelijk strafzaken. Niet in onbegrijpelijke juridische taal, maar in normale woorden. Onbevooroordeeld, discreet en betrokken. Melissa gaat als u wilt mee naar het politiebureau, of mee naar de rechtszaal. Ook geeft zij een second opinie als u dit wenst. Indien Melissa wegens bijvoorbeeld een zitting of politieverhoor niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met de receptie van het kantoor.