Goede resultaten

Ook in de coronaperiode heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur veel goede resultaten voor cliënten behaald. De meest opvallende ontwikkelingen worden hier uiteengezet.

Mosterd na de maaltijd

Een cliënt, welke reeds veroordeeld was voor een reeks van delicten gepleegd in dezelfde periode ontving wederom een dagvaarding aangaande de verdenking van strafbare feiten uit diezelfde periode. Zowel bij de eerste als bij deze strafzaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur bepleit dat sprake is van meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop houdt eigenlijk in dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, maar dat deze eigenlijk allemaal onder dezelfde omstandigheden zijn gepleegd. Bijvoorbeeld, iemand die drugsverslaafd is geraakt en in een paar maanden tijd verschillende inbraken en diefstallen pleegt. Dit was eigenlijk ook aan de hand met deze cliënt. Dit is van invloed op de straf. Indien meerdaadse samenloop wordt aangenomen, wordt er een veel lagere straf opgelegd dan als voor alle delicten afzonderlijk een straf wordt opgelegd. Zowel in de eerste als in de tweede stafzaak is meerdaadse samenloop gehonoreerd en is de straf voor cliënt gematigd.

Amerikaanse toestanden

Het valt op dat er steeds meer en steeds omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend in een strafproces. Indien een slachtoffer schade stelt te hebben, kan deze in het strafproces gevoegd worden om zo van de dader vergoed te kunnen krijgen. Het valt op dat er steeds meer en omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend om smartengeld van de dader te vorderen. Doch, anders dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, komt immateriële schade (smartengeld) alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van een psychiatrisch vastgesteld ziektebeeld, dat is ontstaan als gevolg van het strafbare feit. Een enkele aantasting in de persoon art. 6:106 BW is in beginsel onvoldoende. Dit is slechts anders als het gaat om strafbare feiten, waarvan het zo duidelijk is dat iemand in de persoon is aangetast, zoals een gewapende overval óf als we te maken hebben met een kwetsbaar persoon.

De rol van de Reclassering

Indien strafbare feiten herhaaldelijk worden gepleegd, komt er al snel een onderzoek door de Reclassering om te bezien wat er aan de hand is. Zo ook bij een cliënt, welke een paar winkeldiefstallen op zijn naam heeft staan. Berkvens-van Wijk Advocatuur adviseert de cliënt, alvorens het gesprek met de Reclassering plaatsvindt. In veel gevallen kan de Reclassering namelijk uitkomst bieden. De Reclassering kan namelijk hulp aanbieden in de vorm van verslavingszorg en onderdak en opvang. Bovendien kan het advies van de Reclassering worden overgenomen bij de strafoplegging. Zo ook in dit geval. Deze cliënt heeft een werkstraf van 16 uur gekregen en Reclasseringstoezicht, omdat hij toch weer een nieuwe winkeldiefstal had gepleegd. De Reclassering zal cliënt gaan begeleiden in het vinden van woonruimte, werk en inkomen en het clean blijven.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.