DISCLAIMER

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. is ingeschreven in het handelsregister te ‘s-Hertogenbosch onder het KVK-nummer 82497672. Op alle werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V., waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst van opdracht en kunnen worden geraadpleegd onderaan elke pagina van deze website, alsmede op de pagina “vertegenwoordiging naar uw wensen”. De aan Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. verbonden advocaat is op het tableau van de balie ‘s-Hertogenbosch als zodanig ingeschreven.

Copyright

Het vermenigvuldigen, openbaar maken en/of verspreiden aan derden van deze informatie is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Op alle webpagina’s van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V., is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van de website www.berkvens-vanwijkadvocatuur.nl  of delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V., inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.