De ontwikkelingen van het kantoor gedurende de coronaperiode

Het kantoor heeft – gelukkig – niet stilgezeten. De meeste zaken hebben gewoon hun doorgang gevonden, maar dan middels video- en telezittingen en gesprekken. Nu er een lijn beschikbaar moet zijn voor de totstandbrenging van deze verbindingen, is er een nieuw mobiel nummer voor het kantoor gekomen. Tijdens kantooruren kunt u het kantoor bereiken op nummer: +31 (0)6-27902874 en natuurlijk ook op het reguliere nummer: +31 (0)73-7040143.

Succesvolle (video- en tele)zittingen

Vrijspraak Hof Den Haag

In het begin van de coronaperiode vond er een hoger beroep zaak plaats bij Hof Den Haag. Het gaat hier om een zaak, waarin cliënt in eerste aanleg enkel en alleen op basis van de aangifte van de medeverdachte en een appje van de medeverdachte is veroordeeld voor schuldheling. Dit is volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur niet conform de bewijsminima, of anders gezegd, dit is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Het Hof volgde het standpunt van het kantoor en dit leidde tot een vrijspraak voor cliënt.

Een voorwaardelijke geldboete

Een cliënt heeft een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen bijna drie jaar geleden voor een winkeldiefstal. Nu is cliënt dit jaar helaas weer betrokken geraakt bij een winkeldiefstal en wenste de officier van justitie de geldboete definitief te maken. Evenals het kantoor vond de politierechter dat dit te ver van elkaar verwijderd is en de politierechter heeft de boete opnieuw voorwaardelijk gemaakt.

Werkstraf voor pinpasfraude

Steeds meer worden organisaties actief, waarin katvangers gebruikt worden om met pinpassen van derden geld op te nemen en voorts af te geven aan de opdrachtgevers. Dit geschiedde ook in het geval van een cliënt van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Doordat het kantoor deugdelijk aan wist te voeren dat cliënt enkel en alleen een zeer ondergeschikte rol vervulde, oordeelde de politierechter dat een werkstraf afdoende was en dat een gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie geëist niet nodig was.

Sepot na OM-zitting

Cliënt werd verdacht van eenvoudige mishandeling. Doch, waar het hier werkelijk om gaat, is dat cliënt, tezamen met zijn partner al zeven jaar gemengd is in een burenruzie. Dit heeft al tot meerdere aangiftes en ook civiele procedures geresulteerd, waaronder ook tot een aangifte van mishandeling jegens cliënt. De buurvrouw heeft aangifte gedaan en gesteld dat cliënt haar twee- tot driemaal zou hebben geslagen. Berkvens-van Wijk Advocatuur wist eigenlijk allerlei tegenstrijdigheden in het dossier te ontdekken en ander bewijs van de mishandeling was niet aanwezig. Dit heeft ertoe geleid dat de officier van justitie beslist heeft om de zaak tegen cliënt te seponeren.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.