Berkvens-van Wijk Advocatuur in beweging

Deze zomer heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur weer vele verdachten mogen bijstaan. In totaal heeft het kantoor in 2019 reeds 81 zaken tot op heden in behandeling mogen nemen. Het kantoor biedt een full strafrecht service, wat inhoudt dat verdachten van strafzaken ook voor aanliggende problemen bij het kantoor terecht kunnen. Zo krijgt een verdachte van een hennepkwekerij vaak te maken met een bestuursrechtelijke sluiting van de woning door de burgemeester. Ook deze zomer heeft het kantoor voor een cliënt kunnen bewerkstelligen dat de sluiting met twee maanden werd opgeschort, zodat er tijdig een nieuwe woning gezocht kon worden. Verder biedt het kantoor nu ook de bijstand aan jeugdige verdachten. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur voor een cliënt met een geestelijke beperking gezorgd dat deze berecht zal worden onder het adolescentenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan, maar de grens tussen deze gebieden wordt flexibeler. De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn, meer dan voorheen een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen. Zo ook in deze casus, daar het gaat om een geestelijk beperkte verdachte. Daar zal bij een eventuele veroordeling een passende straf opgelegd moeten worden en dat maakt het adolecentenstrafrecht juist mogelijk. Verder verdient het opmerking dat Berkvens-van Wijk Advocatuur deze verdachte ook reeds geschorst heeft gekregen, zodat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Naast deze specialistische zaken heeft het kantoor natuurlijk ook nog vele commune strafzaken – met succes – mogen behandelen. Hierbij moet gedacht worden aan teruggaven van rijbewijzen, daar deze waren ingenomen in verband met een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed. Verder heeft het kantoor een voorwaardelijk sepot voor een verdachte van winkeldiefstal weten te bewerkstelligen. Dat houdt in dat er geen strafrechtelijke gevolgen komen, mits er binnen twee jaar niet opnieuw een soortgelijk feit zich voordoet. Ook heeft het kantoor kunnen tegenhouden dat een tul, dat houdt in een voorwaardelijke straf, meestal een gevangenisstraf, ten uitvoer werd gelegd, daar betoogd is daar dit niet in verhouding stond met het nieuwe feit, namelijk het aantreffen van een balletjes pistool bij een huiszoeking.

Al met al is Berkvens-van Wijk Advocatuur continue in beweging.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.