Consultatiebijstand

Wat is consultatiebijstand?

Consultatiebijstand betekent dat een verdachte het recht heeft om een advocaat te spreken, voordat hij of zij wordt verhoord door de politie. Deze bijstand kan worden verleend via de telefoon of een persoonlijk gesprek op het bureau. Dit is afhankelijk van of er sprake is van een minderjarige of meerderjarige verdachte en het soort misdrijf waarvan de persoon verdacht wordt.

Soorten consultatierechtzaken

Misdrijven zijn ingedeeld in 3 soorten categorieën: A-, B-, en C-zaken.

Categorie A

Dit zijn misdrijven van de zwaarste categorie. Over het algemeen zijn dit ernstige misdrijven, waar een straf van meer dan 12 jaar voor kan worden gevorderd en worden toegewezen. Ook misdrijven met een grote maatschappelijke impact, zoals terroristische daden die in het nieuws zijn vallen onder deze categorie, ook al is de straf die kan worden opgelegd maar 8 jaar.

Categorie B

Dit zijn misdrijven waarbij de verdachte in voorlopige hechtenis kan worden gehouden door de politie, maar niet onder de categorie A vallen.

Categorie C

Dit zijn overtredingen en misdrijven waar de verdachte niet in voorlopige hechtenis kan worden gehouden. Hierbij is eigenlijk nooit sprake van consultatiebijstand door een advocaat.

Soort consultatiebijstand

Over het algemeen zal een gesprek tussen een advocaat en een verdachte persoonlijk op het bureau plaatsvinden als er sprake is van een categorie A of B-zaak. Indien Berkvens-van Wijk Advocatuur u de consultatiebijstand verleent, wordt u volledig ingelicht en geadviseerd over de gang van zaken en wordt samen de strategie bepaald.

Verplicht consultatiebijstand

Het vooraf spreken van een advocaat is verplicht bij categorie A zaken. Bij zaken die vallen in categorie B of C kan men hiervan afzien. Dit wordt sterk door Berkvens-van Wijk Advocatuur afgeraden. Immers, het kantoor is juist gespecialiseerd in het verlenen van consultatiebijstand, ook bij minderjarige verdachten. Indien u meer informatie wenst, schroom dan niet om geheel kosteloos Berkvens-van Wijk Advocatuur te bellen.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.