Beroep tegen de beslissing van de officier gegrond verklaard

Bam! Heden heeft de kantonrechter het beroep van mijn cliënt gegrond verklaard en de opgelegde boete op nihil gesteld. Cliënt is staande gehouden en voorts aangehouden wegens het onrechtmatig voeren van handelaarskentekenplaten. Doch, cliënt was slechts onderweg met een auto uit de bedrijfsvoorraad naar een andere garage om deze aldaar te laten keuren.

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.