Beklagzitting heden

Ook voor beklagzaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht. Beklagzaken gaan over klachten, welke gedetineerden hebben over de gang van zaken binnen de penitentiaire inrichting waar zij verblijven. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur hedenochtend een beklagzitting voor een cliënt mogen verzorgen, welke – zijns inziens onterecht – een rapport heeft gekregen voor een negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Cliënt heeft echter niet kunnen urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Auteur: mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk

Geboren op 11 juli 1987 in St. Thomas (Canada). Doorliep het Linge College te Tiel met profiel economie en maatschappij. Studeerde van 2006 tot 2014 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar master civiel recht en master strafrecht cum laude. Was onder andere actief in commissies bij de JFV en AEGEE en werd eerste bij een pleitwedstrijd. Werkte sinds september 2014 bij Moszkowicz Advocaten Utrecht. Heeft in februari 2016 haar eigen kantoor, Berkvens-van Wijk Advocatuur te ‘s-Hertogenbosch geopend.