Fijne feestdagen en een gezond 2021

Wat was 2020 een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is de wijze van rechtsbijstandsverlening, maar ook de vorm van criminaliteit veranderd. Desondanks heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een heel succesvol jaar gehad. Het kantoor heeft ruim 145 zaken in behandeling mogen nemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur bedankt zowel de bestaande als de nieuwe cliënten voor het vertrouwen, ook op afstand, en wenst iedereen fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2021 toe.

Coronacriminaliteit; een nieuw begrip

Vele veranderingen zijn ontstaan, doordat  het coronavirus toetrad tot onze samenleving. Ook in de criminaliteit zijn duidelijk veranderingen waar te nemen. Waar Berkvens-van Wijk Advocatuur eerst drukdoende was met dynamische criminaliteit, dus criminaliteit die echt in de praktijk plaatsvindt, zoals mishandelingen, overvallen, drugstransporten en/of verkeersdelicten, verleent het kantoor nu voornamelijk bijstand bij cybercriminaliteit, zoals internetoplichting. Het sturen van sms-berichten namens postorderbedrijven of telecombedrijven is hier een voorbeeld van. Daarnaast is duidelijk merkbaar dat er veel winkeldiefstallen gepleegd worden uit financiële nood. Relatief goedkope producten worden uit winkels ontvreemd. Er is dus een andere vorm van criminaliteit gekomen; de coronacriminaliteit. Mocht u te maken krijgen met deze nieuwe vorm van criminaliteit, dan kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht.

Geen directe gevolgen nieuwe coronamaatregelen voor Rechtspraak Gerechtsgebouwen blijven geopend, rechtszaken gaan door

Den Haag, 14 december 2020
De vanavond aangekondigde aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Er zijn door het kabinet geen (reis)beperkingen opgelegd. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Als een zaak op veel publieke belangstelling kan rekenen, wordt geprobeerd via een videoverbinding meer mensen toegang te bieden. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. In alle publieke ruimten van gerechtsgebouwen geldt een mondkapjesplicht voor personen van 13 jaar en ouder.

Goede resultaten

Ook in de coronaperiode heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur veel goede resultaten voor cliënten behaald. De meest opvallende ontwikkelingen worden hier uiteengezet.

Mosterd na de maaltijd

Een cliënt, welke reeds veroordeeld was voor een reeks van delicten gepleegd in dezelfde periode ontving wederom een dagvaarding aangaande de verdenking van strafbare feiten uit diezelfde periode. Zowel bij de eerste als bij deze strafzaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur bepleit dat sprake is van meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop houdt eigenlijk in dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, maar dat deze eigenlijk allemaal onder dezelfde omstandigheden zijn gepleegd. Bijvoorbeeld, iemand die drugsverslaafd is geraakt en in een paar maanden tijd verschillende inbraken en diefstallen pleegt. Dit was eigenlijk ook aan de hand met deze cliënt. Dit is van invloed op de straf. Indien meerdaadse samenloop wordt aangenomen, wordt er een veel lagere straf opgelegd dan als voor alle delicten afzonderlijk een straf wordt opgelegd. Zowel in de eerste als in de tweede stafzaak is meerdaadse samenloop gehonoreerd en is de straf voor cliënt gematigd.

Amerikaanse toestanden

Het valt op dat er steeds meer en steeds omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend in een strafproces. Indien een slachtoffer schade stelt te hebben, kan deze in het strafproces gevoegd worden om zo van de dader vergoed te kunnen krijgen. Het valt op dat er steeds meer en omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend om smartengeld van de dader te vorderen. Doch, anders dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, komt immateriële schade (smartengeld) alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van een psychiatrisch vastgesteld ziektebeeld, dat is ontstaan als gevolg van het strafbare feit. Een enkele aantasting in de persoon art. 6:106 BW is in beginsel onvoldoende. Dit is slechts anders als het gaat om strafbare feiten, waarvan het zo duidelijk is dat iemand in de persoon is aangetast, zoals een gewapende overval óf als we te maken hebben met een kwetsbaar persoon.

De rol van de Reclassering

Indien strafbare feiten herhaaldelijk worden gepleegd, komt er al snel een onderzoek door de Reclassering om te bezien wat er aan de hand is. Zo ook bij een cliënt, welke een paar winkeldiefstallen op zijn naam heeft staan. Berkvens-van Wijk Advocatuur adviseert de cliënt, alvorens het gesprek met de Reclassering plaatsvindt. In veel gevallen kan de Reclassering namelijk uitkomst bieden. De Reclassering kan namelijk hulp aanbieden in de vorm van verslavingszorg en onderdak en opvang. Bovendien kan het advies van de Reclassering worden overgenomen bij de strafoplegging. Zo ook in dit geval. Deze cliënt heeft een werkstraf van 16 uur gekregen en Reclasseringstoezicht, omdat hij toch weer een nieuwe winkeldiefstal had gepleegd. De Reclassering zal cliënt gaan begeleiden in het vinden van woonruimte, werk en inkomen en het clean blijven.

Het nieuwe Berkvens-van Wijk Advocatuur

Verandering van communicatie, procederen en scholing

In de tijd van corona, waarin alles anders is geworden, is ook Berkvens-van Wijk Advocatuur aan verandering onderworpen. Zo vinden alle gesprekken zo veel mogelijk telefonisch of middels een videoverbinding plaats. Ook zittingen en cursussen worden zoveel mogelijk telefonisch dan wel middels een videoverbinding gehouden.

Voor zover een bezoek aan bijvoorbeeld de rechtbank of de PI noodzakelijk is, is door de Balie Oost-Brabant een speciaal mondkapje toegezonden.

Samen sterk tegen corona

Veranderingen binnen het kantoor

Naast deze uiterlijke veranderingen heeft het kantoor ook inhoudelijk veranderingen ondergaan. Ondanks de coronaperiode heeft het kantoor – gelukkig – een behoorlijke bezettingsgraad weten te bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat het kantoor nu nog alleen strafzaken behandelt, welke zien op het commuun strafrecht, verkeersstrafrecht en/of penitentiair recht. Daarnaast behandelt het kantoor alleen nog civiele- en bestuursrechtelijke geschillen, welke voortvloeien uit strafrechtelijke geschillen of welke zijn ontstaan bij reeds bestaande klanten van het kantoor.

Een uitzondering op de onherroepelijkheid van bestuursrechtelijke besluiten

Al jaren procedeert het kantoor voor een cliënte, welke te kampen heeft gekregen met een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten. Het eerste besluit, daar gaat het om, hier staat in vermeld wat er van je verlangd wordt. De volgende besluiten zien dan op de invordering. Cliënte had een brief geschreven dat zij het niet eens was met de gang van zaken. Dit was opgevat als een bezwaar tegen besluit II en niet tegen besluit I. Hiermee werden dan ook de inhoudelijke verweren van cliënte van tafel geveegd, zo ook door de bestuursrechter. Nu heeft het hoogste bestuursrechtelijke college, namelijk de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat cliënte wel degelijk duidelijk kenbaar heeft gemaakt wat haar inhoudelijke bezwaren waren en dat dat had moeten worden opgevat als een bezwaar tegen het eerste besluit. Hiermee krijgt cliënte aldus alsnog een eerlijke kans…

Schorsingsverzoek door Hof Den Haag gehonoreerd

De cliënt, die thans nog in voorlopige hechtenis verbleef in verband met de veroordeling in eerste aanleg voor betrokkenheid bij een drugstransport, is heden door Hof Den Haag naar aanleiding van het verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur daartoe geschorst. Dit betekent dat cliënt zijn proces in hoger beroep vanaf vandaag in vrijheid mag afwachten.

De ontwikkelingen van het kantoor gedurende de coronaperiode

Het kantoor heeft – gelukkig – niet stilgezeten. De meeste zaken hebben gewoon hun doorgang gevonden, maar dan middels video- en telezittingen en gesprekken. Nu er een lijn beschikbaar moet zijn voor de totstandbrenging van deze verbindingen, is er een nieuw mobiel nummer voor het kantoor gekomen. Tijdens kantooruren kunt u het kantoor bereiken op nummer: +31 (0)6-27902874 en natuurlijk ook op het reguliere nummer: +31 (0)73-7040143.

Succesvolle (video- en tele)zittingen

Vrijspraak Hof Den Haag

In het begin van de coronaperiode vond er een hoger beroep zaak plaats bij Hof Den Haag. Het gaat hier om een zaak, waarin cliënt in eerste aanleg enkel en alleen op basis van de aangifte van de medeverdachte en een appje van de medeverdachte is veroordeeld voor schuldheling. Dit is volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur niet conform de bewijsminima, of anders gezegd, dit is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Het Hof volgde het standpunt van het kantoor en dit leidde tot een vrijspraak voor cliënt.

Een voorwaardelijke geldboete

Een cliënt heeft een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen bijna drie jaar geleden voor een winkeldiefstal. Nu is cliënt dit jaar helaas weer betrokken geraakt bij een winkeldiefstal en wenste de officier van justitie de geldboete definitief te maken. Evenals het kantoor vond de politierechter dat dit te ver van elkaar verwijderd is en de politierechter heeft de boete opnieuw voorwaardelijk gemaakt.

Werkstraf voor pinpasfraude

Steeds meer worden organisaties actief, waarin katvangers gebruikt worden om met pinpassen van derden geld op te nemen en voorts af te geven aan de opdrachtgevers. Dit geschiedde ook in het geval van een cliënt van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Doordat het kantoor deugdelijk aan wist te voeren dat cliënt enkel en alleen een zeer ondergeschikte rol vervulde, oordeelde de politierechter dat een werkstraf afdoende was en dat een gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie geëist niet nodig was.

Sepot na OM-zitting

Cliënt werd verdacht van eenvoudige mishandeling. Doch, waar het hier werkelijk om gaat, is dat cliënt, tezamen met zijn partner al zeven jaar gemengd is in een burenruzie. Dit heeft al tot meerdere aangiftes en ook civiele procedures geresulteerd, waaronder ook tot een aangifte van mishandeling jegens cliënt. De buurvrouw heeft aangifte gedaan en gesteld dat cliënt haar twee- tot driemaal zou hebben geslagen. Berkvens-van Wijk Advocatuur wist eigenlijk allerlei tegenstrijdigheden in het dossier te ontdekken en ander bewijs van de mishandeling was niet aanwezig. Dit heeft ertoe geleid dat de officier van justitie beslist heeft om de zaak tegen cliënt te seponeren.

Rechtbanken worden coronaproof gemaakt

De Rechtspraak is druk doende om alle gerechtsgebouwen coronaproof te maken. Dit meldt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, rond de publicatie van het jaarverslag van de raad. Rechtbanken worden aangepast ‘voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is’.

“Zodra het kabinetsbeleid dit toelaat en onze gebouwen coronabestendig zijn, zullen we weer zoveel mogelijk fysieke zittingen houden, naast alle digitale en schriftelijke behandelingen die we nu al doen,” zegt Naves op de website van de Rechtspraak. Een van de middelen is het plaatsen van plexiglasschermen rondom rechters, griffiers en officieren van justitie. Die zijn afgelopen week al geïnstalleerd in een aantal zalen van de rechtbanken van Assen, Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam.

Naar eigen zeggen zet de Rechtspraak ‘alles op alles om ook dit jaar zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan’, onder meer met behulp van telehoren en Skype. Juist zaken met een diepe maatschappelijke impact moeten zo snel mogelijk weer op normale wijze en in alle openbaarheid worden opgepakt: “Geen virus doet de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum op 18 september vorig jaar vergeten,” aldus Naves.

Intussen ontstaan er meer plannen om de in de laatste weken opgelopen achterstand in (straf)zaken in te halen. Gerrit van der Burg, procureur-generaal bij het OM, pleitte afgelopen weekend in de talkshop Op1 voor de behandeling van zaken in de avonduren en in het weekend. In een interview met de Telegraaf laat Naves donderdag het idee vallen om desnoods ‘onconventionele middelen als 24uurs-rechtspraak’ te organiseren. Enig overleg met de advocatuur over deze ideeën heeft zover bekend nog niet plaatsgevonden.

In 2019 behandelde de Rechtspraak in totaal zo’n 1,54 miljoen rechtszaken. Civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken maakten bijna driekwart uit van alle in 2019 aangebrachte zaken. Circa 20% betrof strafzaken, en de resterende 7% bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Bron: https://www.advocatie.nl/nieuws/rechtspraak-druk-bezig-met-coronaproof-maken-gerechtsgebouwen/?fbclid=IwAR3Q9ME1ke6YZU26K4MoGaIziZL5QO3XHw6yTJ7rrfXIAr7Hdl5ll0QqRRU