Berkvens-van Wijk Advocatuur staat deze verdachte bij.

Man opgepakt bij wilde achtervolging na kraak parkeerautomaat

GESCHREVEN DOOR
De politie kreeg rond middernacht een melding van een getuige. Twee mannen zouden een parkeerautomaat hebben opengebroken en de geldlades hebben meegenomen. De verdachten gingen er in een bestelbusje vandoor.
Achtervolging 

Toen de politie het busje in het vizier kreeg en een stopteken gaf, verhoogde de bestuurder juist de snelheid. Er ontstond een achtervolging met zwaailichten en sirene aan. Op de Graafsebaan kon het busje worden gestopt.

De bijrijder sprong uit de auto en ging ervandoor. Er is naar hem gezocht met een politiehelikopter, maar de verdachte is nog niet gepakt.

Buit gevonden
De bestuurder uit Arnhem kon meteen worden aangehouden. In het busje werd een deel van de vermoedelijke buit gevonden.

Bron: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2992243/Man-opgepakt-bij-wilde-achtervolging-na-kraak-parkeerautomaat

Een zaak, waarin Berkvens-van Wijk Advocatuur de bijstand verleent.

De plek op het woonwagenkamp aan de Wamelseweg waar de woonwagen is weggehaald.

PREMIUM
De plek op het woonwagenkamp aan de Wamelseweg waar de woonwagen is weggehaald. © Eveline van Elk

Verzet tegen wegslepen woonwagen van kampje in Alphen voor Raad van State

DEN HAAG/ALPHEN – ,,In West Maas en Waal kan helemaal niets, ze willen er geen woonwagen meer bij. Waar moeten mijn kinderen dan wonen”, vroeg de Alphense woonwagenbewoner Marinus Reuvers tijdens een spoedzaak aan de Raad van State.

De Raad kon het uiteraard niet zeggen. Daar gaat het bestuursrechtscollege ook niet over, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag. Die mag in de door Reuvers aangespannen rechtszaak alleen oordelen of de gemeente al dan niet terecht de woonwagen van de hoogzwangere dochter van Reuvers van het woonwagenkampje in Alphen mag weg slepen.

Gepikeerd

Daar is de familie flink over gepikeerd. ,,Straks staat mijn zwangere dochter op straat. De gemeente kan het niets schelen, want ze wil niet praten over een andere oplossing, of vervangende woonruimte. Het komt er op neer dat ik haar in mijn woonwagen moet opnemen. Dat doe ik graag, maar ik heb ook nog andere kinderen op het woonwagenkamp. Moeten die dan allemaal in mijn woonwagen straks”, vroeg Reuvers aan de gemeentewoordvoerster. Die wist het ook niet. Zij erkende slechts dat West Maas en Waal er geen woonwagen meer bij wil binnen de gemeentegrenzen. En alle woonwagens die er volgens het bestemmingsplan teveel staan, moeten weg.

Dochter

Behalve de woonwagen van de zwangere dochter moeten straks nog twee woonwagens met kinderen het veld ruimen. Maar dat doen we later, zei de gemeentewoordvoerster. Reuvers snapt niet dat er met de burgemeester of andere bestuurders niet te praten valt over het samenhouden van zijn familie op één locatie. ,,De gemeente wil ons alleen maar uit elkaar trekken en onze cultuur kapot maken”, zei de Alphenaar. ,,Er worden zat woningen in West Maas en Waal bijgebouwd, maar woonwagens mogen er niet.” De familie Reuvers hoeft ook niet per se een woonwagen, ze wil best een twee-onder-één-kapwoning op het kampje bouwen, om zo de familie bij elkaar in de buurt te houden.

Passende woonruimte

Maar er valt niet over te praten. Met West Maas en Waal valt wat woonwagenbewoners betreft nergens over te praten, terwijl gemeentes volgens het landelijke woonwagenbeleid passende woonruimte moet bieden. Reuvers verwijst naar de gemeente Etten-Leur. Die wil in samenspraak met de woonwagenbewoners een nieuw woonwagenkamp bouwen. ,,In West Maas en Waal blijft de deur dicht. Het gemeentebestuur heeft ook nog steeds niet onze klacht tegen het onterecht binnentreden van woonwagens in 2017 in behandeling genomen. En zolang dat niet gebeurt kunnen we niet naar de gemeentelijke ombudsman. Zo blokkeren ze de rechtsgang”, aldus de advocate van Reuvers.

De gemeentewoordvoerster kon daar niets over zeggen, omdat ze eigenlijk bij de regionale omgevingsdienst Rivierenland werkt, die alleen handhavingszaken doen. Marinus Reuvers vindt het tekenend dat de gemeente zich achter de omgevingsdienst verschuilt. Overigens kon de rechter en staatsraad weinig hoop geven aan de familie: ,,U weet dat de Raad van State een eerdere dwangsom al eens heeft goedgekeurd. Dit keer gaat het om bestuursdwang.”

De uitspraak volgt binnen enkele weken.

Bron: https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/verzet-tegen-wegslepen-woonwagen-van-kampje-in-alphen-voor-raad-van-state~a2419417/

 

Twee bevredigende uitspraken

Deze week mocht het kantoor beginnen met de ontvangst van twee zeer bevredigende uitspraken.

De eerste uitspraak behelst de uitspraak van een strafzaak in hoger beroep. Hierover heb ik u al eerder bericht. Deze zaak zag op de samenloop tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Het rijbewijs was namelijk ongeldig verklaard door het CBR, maar in hoger beroep was cliënt strafrechtelijk vrijgesproken van de verdenking van rijden onder invloed. Cliënt verkeerde dan ook in de veronderstelling dat hij gewoon mocht rijden, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Cliënt diende voor te komen voor het rijden zonder – geldig – rijbewijs. In eerste aanleg was zonder pardon toch een werkstraf van 60 uur opgelegd. In hoger beroep is deze werkstraf conform het strafmaatverweer van Berkvens-van Wijk Advocatuur teruggebracht naar 30 uur, hetgeen overigens ook de eis van de officier in eerste aanleg betrof.

De tweede uitspraak betreft een voorlopige voorziening. Al jaren is Berkvens-van Wijk Advocatuur aan het strijden en procederen voor de bewoners van een woonwagenkamp. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp is de gemeente het ene na het andere handhavingsbesluit gaan uitvaardigen tegen diverse bewoners. Zo ook wenst de gemeente dat de woonwagen(s) worden geruimd. Doch, deze dienen als woonstede en andere passende woonruimte voor de woonwagenbewoners wordt niet door deze gemeente geboden. Het één en ander strookt – met name doch niet uitsluitend – niet met de inwerkingtreding van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op 12 juli 2018. Bovendien wordt op deze wijze afbreuk gedaan aan de woonwagencultuur, aldus Berkvens-van Wijk Advocatuur. Voor nu is de handhaving middels het toewijzen van een voorlopige voorziening door de Raad van State dan ook opgeschort. Wordt vervolgd…

Spraakmakende winterzaken

Gedurende de wintermaanden heeft het kantoor niet stil gezeten. Ook in de winterperiode heeft het kantoor interessante zaken mogen behandelen. Hier worden een aantal spraakmakende zaken besproken.

Sluiting woning in verband met vondst hennepkwekerij

De burgemeester van een gemeente komt de bevoegdheid toe om een woning of bedrijfspand te sluiten indien er een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dit is eigenlijk dan nog een groter probleem voor de cliënt dan de strafrechtelijke procedure. Ook in deze procedure verleent het kantoor bijstand. In deze zaak ging het om een hennepkwekerij met 80 planten, waarvan 40 planten onbruikbaar waren. De hennepkwekerij was aangetroffen in de zomer van 2018. De burgemeester wenste de woning te sluiten juist net in de winterperiode en dus gedurende de feestdagen. Helaas heeft het kantoor niet kunnen bewerkstelligen dat de woning in zijn geheel niet werd gesloten, maar wel is er voor gezorgd dat cliënt de feestdagen met zijn dochter in de woning kon doorbrengen.

Samenloop verschillende rechtsgebieden

Ik bericht u al vaker over de samenloop van de verschillende rechtsgebieden, wat tot grote verwarring/verbazing bij cliënten kan leiden. In de wintermaanden deden zich bij het kantoor twee van deze soort zaken voor.

In de eerste zaak ging het om een cliënte, welke verdacht werd van het plegen van uitkeringsfraude. Bestuursrechtelijk was er al een traject in gang gezet en is de gehele bijstandsuitkering van cliënte ingetrokken, met daarbovenop een bestuursrechtelijke boete. Een jaar later ontving cliënte een dagvaarding dat zij strafrechtelijk vervolgd werd voor uitkeringsfraude. Het strafrecht dient immers een ander doel dan het bestuursrecht. Door Berkvens-van Wijk Advocatuur is dan ook betoogd dat cliënte door én de invordering van de gehele uitkering én het uitvaardigen van een bestuursrechtelijke boete cliënte reeds genoeg gestraft is, hetgeen door de politierechter is meegenomen in de strafmaat.

De tweede zaak ging om een cliënt, welke in hoger beroep is vrijgesproken voor het rijden onder invloed. Echter, het bestuursrechtelijke traject, namelijk het uitvaardigen van een EMA cursus door het CBR was meteen in gang gezet. Daar cliënt meende onschuldig te zijn heeft hij de EMA cursus niet gevolgd. Dit heeft tot ongeldigheid van het rijbewijs geleid. Dit staat geheel los van het strafrechtelijke traject, waarin cliënt in hoger beroep dus is vrijgesproken. Echter, cliënt wist dit niet en meende dus dat hij gewoon kon rijden. Toen hij staande werd gehouden bleek zijn rijbewijs dus ongeldig te zijn, wat wederom een strafrechtelijk traject inhoudt. Hierin heeft het kantoor bijstand verleend en ook hier heeft het kantoor het bestuursrechtelijke traject – succesvol – als strafmaatverweer opgeworpen. Wel is er hoger beroep ingesteld, daar de officier van justitie een veel lagere werkstraf eiste dan door de politierechter werd opgelegd. Een risico overigens van het instellen van hoger beroep is dat er een hogere straf wordt opgelegd. Dit is eigenlijk bijna nooit aan de orde, in ieder geval niet als het OM niet in hoger beroep is gegaan, ofwel wel berust in de uitspraak. Doch, in deze zaak eiste de advocaat-generaal wel een hogere straf en ik meen dat dat kwam omdat deze cliënt niet op de zitting verschenen was…

Protestrecht woonwagenbewoners

Erg actueel nu is het recht om te mogen demonstreren en wel specifiek voor woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners mogen aandacht vragen voor de standplaatsenproblematiek in de gemeente. Immers, op nationaal niveau, in het bijzonder door invoering van het beleidskader woonwagenbeleid gemeentes op 12 juli 2018, rust er op gemeentes een positieve verplichting om zorg te dragen voor voldoende passende woongelegenheid voor woonwagenbewoners. Indien woonwagenbewoners menen dat een gemeente niet voldoende passende woongelegenheid biedt mogen zij – onder voorwaarden – protesteren, ofwel aandacht vragen voor deze problematiek.

Bezwaar omzetting taakstraf

Steeds vaker benaderen cliënten het kantoor daar zij ineens een brief ontvangen dat zij een gevangenisstraf moeten ondergaan, omdat de werkstraf is teruggezonden. Dit kan meerdere reden hebben, zoals het niet naar behoren voldoen of kunnen voldoen aan de werkstraf of het niet of niet tijdig reageren op correspondentie. Je kunt dan niet meer je verhaal doen. Het enige wat rest is om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen. Dit wordt door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd. Daarnaast moet er bij de officier een verzoek worden gedaan dat de hechtenis zolang het bezwaar loopt niet wordt doorgezet. Ook dat wordt door het kantoor verzorgd. Het bezwaarschrift wordt dan op zitting behandeld. In deze winterperiode heeft het kantoor twee van deze zaken – succesvol – behandeld. De beide cliënten kregen ‘een tweede kans’ om de werkstraf alsnog te verrichten.

Uitspraak zaak cocaïne vondst in container te Antwerpen

Heden is de uitspraak gedaan in de zaak, waarin het ging om de vondst van 1044 kilogram cocaïne in een container te Antwerpen. In totaal waren er vier verdachten. De verdachte, die door het kantoor werd bijgestaan is tot de laagste straf veroordeeld, namelijk 2 jaar gevangenisstraf, daar hem met name verweten wordt dat de container is zijn loods is aangetroffen. Over eventueel hoger beroep wordt nog nagedacht…

 

 

3-jarig bestaan Berkvens-van Wijk Advocatuur

Vandaag, 2 februari 2019 is het drie jaar geleden dat ik voor mezelf ben begonnen, wat de opening van Berkvens-van Wijk Advocatuur betekende. Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Zo heeft het kantoor inmiddels een vaste cliëntenkring opgebouwd en heeft het kantoor gezien de grote aanloop er naartoe zich dienen te specialiseren. Verder wordt zelfs door de media de nodige aandacht aan het kantoor geschonken. Bovendien heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur in 2017 een plaats in de top 3 weten te behalen volgens de reviews van Advocaatscore en is het kantoor in 2018 wederom met een 9,6 door de clientèle beoordeeld.

 
Iedereen – nogmaals – bedankt voor het vertrouwen in het kantoor, maar ook in mij. Op naar de komende jaren…

Teruggave rijbewijs zonder zitting en met compliment aan de advocaat

Zojuist krijg ik het bericht in de zaak, waarin de meting op basis waarvan het rijbewijs van cliënt is ingevorderd wordt betwist, dat naar aanleiding van het tweede ingediende klaagschrift per direct is beslist tot teruggave van het rijbewijs. In deze zaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur eerder een klaagschrift opgesteld, welke behandeld is ter zitting en waarin primair de meting is betwist en subsidiair aangevoerd is dat de persoonlijke omstandigheden van cliënt dienen te prevaleren boven het strafvorderlijk belang bij inhouding van het rijbewijs. Kort en wel heeft deze cliënt zijn rijbewijs nodig voor zijn werk en aldus voor het genereren van zijn inkomen. Hiertoe was een uittreksel van de kamer van koophandel overgelegd. Helaas oordeelde de Raadkamer destijds dat de juistheid van de meting slechts marginaal getoetst werd en dat de persoonlijke omstandigheden niet boven het strafvorderlijk belang dienden te prevaleren. Voorts is er een OM-zitting geweest, waarin de meting wederom ter discussie is gesteld. De officier van justitie deelde mede het verweer van de verdediging te respecteren, doch zich er niet in te kunnen vinden. De zaak wordt doorgezet naar de kantonrechter, welke zich over de meting zal gaan buigen. Doch, dit kan nog wel enige tijd duren. Derhalve en ook gelet op het feit dat een opdrachtgever van cliënt de werkzaamheden niet langer aan hem door het ontbreken van het rijbewijs kan uitbesteden, hetwelk op verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur onderbouwd per schrijven is, is een tweede klaagschrift ingediend. Dit klaagschrift is zojuist zonder behandeling ter zitting gehonoreerd, waarbij de officier van justitie opmerkt dat gelet op het door de advocaat ingediende klaagschrift de persoonlijke omstandigheden van verdachte goed zijn onderbouwd en gelet op de inhoud van de OM-zitting het rijbewijs per direct wordt teruggegeven.

 

Bijstand slachtoffers in het strafproces

Naast de bijstand aan verdachten in het strafproces verleent Berkvens-van Wijk Advocatuur bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten, zoals zedenslachtoffers en mensenhandel slachtoffers. Dit geldt tevens voor minderjarigen. Schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld) wordt voor de slachtoffers door het kantoor gevorderd en voorts wordt het spreekrecht indien gewenst voor de slachtoffers uitgeoefend. Immers, als slachtoffer heb je al genoeg te verduren gehad, zodat het kantoor ervoor zorgt dat een slachtoffer zo min mogelijk – negatief – betrokken wordt in het strafproces. Indien het strafproces geen soelaas biedt, kan een beroep gedaan worden op het Schadefonds Geweldsmisdrijven of kan een civiele procedure geëntameerd worden. Dit wordt ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd.

Spannende zittingen 18-09 tot en met 18-10

De afgelopen vier weken heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse imponerende zittingen mogen verzorgen voor cliënten, uiteenlopend over diverse rechtsgebieden. Hoewel Berkvens-van Wijk Advocatuur zich gespecialiseerd heeft in het strafrecht, biedt zij cliënten een full-service door hen ook in problemen ter zake andere rechtsgebieden te ondersteunen, mits dit onder de deskundigheid van het kantoor valt. Verder staat Berkvens-van Wijk Advocatuur óók slachtoffers in het strafproces bij.


Beklag niet vervolging

Zo staat cliënt een slachtoffer van vermeend handtekeningfraude bij. De handtekening van deze cliënt is veelvuldig vervalst, waardoor cliënt grote financiële schade is berokkend. Cliënt heeft meteen aangifte gedaan toen hij het één en ander ontdekte. Helaas heeft de politie geen onderzoek ingesteld en kreeg cliënt een schrijven dat er niets met de aangifte verder ging gebeuren. Wat dan rest is om beklag te doen tegen deze beslissing. Dit wordt een beklag niet vervolging genoemd. Je vraagt de rechter om het openbaar ministerie te gelasten alsnog de aangifte op te pakken. In deze zaak heeft cliënt zelfs het NFO (Nederlands Forensisch Onderzoeksinstituut) ingeschakeld, welke vastgesteld heeft dat de handtekening niet door cliënt is gezet. We wachten het oordeel van de raadkamer van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in spanning af…

Beklagzitting

Even geleden berichtte ik u al over een beklagzitting ter zake een vermeende negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Deze zaak is vanuit PI Vught doorgezet naar PI Roermond ter behandeling. Het gaat hier om een cliënt, die niet kon urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Gesprek omtrent voornemen tot sluiting woning

In deze zaak gaat het om een cliënt, welke in het strafproces is betrokken wegens een eigenhandig opgezette hennenkwekerij. Hoewel cliënt niet in detentie is genomen en het strafproces in vrijheid mag afwachten, heeft cliënt een schrijven van de gemeente mogen ontvangen, waarin zij stelt voornemens te zijn de woning van cliënt voor een periode van drie maanden te sluiten. Het gaat hierbij om een bevoegdheid van de burgemeester om een woning te sluiten om daarmee een signaal af te geven naar de samenleving. Doch, een woningsluiting heeft drastische gevolgen. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook voor deze cliënt betoogd dat in dit geval volstaan dient te worden met een waarschuwing en niet dat meteen tot sluiting van de woning moet worden overgegaan. We wachten het besluit van de burgemeester af…

Zitting Raad van State afdeling bestuursrechtspraak 

Ik heb u reeds meermaals bericht omtrent diverse handhavingsprocedures, welke voor de bewoners van een woonwagenkamp door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd worden. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp heeft de gemeente diverse handhavingsbesluiten uitgevaardigd aan de bewoners van het woonwagenkamp. Zo dienen zij diverse bouwwerken, maar ook een woonwagen te verwijderen. Zulks terwijl deze er al jaren staan, cliënten stellen dat er diverse toezeggingen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente en er ten aanzien van andere woonwagenkampen in de gemeente geheel niet handhavend is en wordt opgetreden en er zelfs door de gemeente een herinrichting is verzorgd. Ten aanzien van de woonwagen verdient het voorts opmerking dat er thans ontwikkelingen gaande zijn op nationaal gebied inhoudende dat de woonwagencultuur gerespecteerd moet worden in dier voege dat woonwagenfamilies bij elkaar moeten kunnen wonen. We wachten de uitspraken van de Raad van State af…

Comparitie omtrent een vermeend ondeugdelijke auto

Deze cliënt is civiel gedagvaard door een ontevreden klant, welke stelt een auto van cliënt gekocht te hebben met gebreken. Zo stelt de klant dat de auto niet harder dan 50 km/pu reed. Doch, uit de door de klant aangeleverde bescheiden blijkt dat zij eerst ruim 3000 kilometer heeft gereden, alvorens zij zich tot garagebedrijven heeft gewend. Verder hebben deze garagebedrijven niet vastgesteld dat de auto ondeugdelijk was of iets dergelijks. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook alle stellingen van de klant betwist, wat ertoe leidt dat de klant de stellingen dient te onderbouwen ofwel dient te bewijzen. Dit heeft de klant tot op heden niet gedaan. We wachten het vonnis af…

Behandeling klaagschrift weigering teruggave rijbewijs

In deze zaak gaat het om een cliënt, waarvan het rijbewijs is ingevorderd in verband met een snelheidsovertreding. Doch, deze cliënt heeft van meet af aan betwist dat de meting van de surveillanceauto deugdelijk is. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook de opname van de meting opgevraagd. Na het voeren van veel correspondentie werd de opname verstrekt. Bij het bestuderen van de opname van de meting wordt duidelijk dat de auto van cliënt geruim tien seconden van de meting uit beeld is en dat voorts de meting wordt stopgezet op het moment dat er een tegenligger verschijnt, waarop de surveillanceauto sterk snelheid dient te minderen. Het één en ander is dan ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur in een klaagschrift onderbouwd uiteengezet, welke bij de openbare raadkamer van Rechtbank Arnhem is behandeld. De raadkamer wenste zich echter niet verder te verdiepen in het betoog omtrent de ondeugdelijke meting en oordeelde helaas voor nu dat van de juistheid van de meting dient te worden uit te gaan. Dit oordeel zal aan de officier, dan wel de politierechter zijn, aldus de raadkamer. Berkvens-van Wijk Advocatuur beraadt zich over de vervolgstappen…