Update Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Ruim vijf jaar lang heb ik met heel veel plezier berichten over mijn praktijk zowel op de website als op social media gepubliceerd. Helaas heb ik ondervonden dat er het laatste jaar naast positieve reacties ook opmerkelijke negatieve reacties worden gegeven. Dit is nooit mijn intentie geweest. Aanvankelijk dacht ik, ik negeer deze opmerkingen. Doch, toen ontving ik ook negatieve persoonlijke berichten. Al met al kwam er teveel negatieve energie voort uit iets wat juist heel positief bedoeld is en ook voor vijf jaar positief gewerkt heeft. Dit heeft mij – helaas –  doen besluiten om geen zaken meer te bespreken op de website en op social media. Ik ben thans aan het nadenken over een nieuwe vorm van publicatie. Wellicht zijn alleen artikelen vanuit mij persoonlijk beschreven een goed alternatief. Ik kom hier nog op terug.

De praktijk van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. is nog steeds – gelukkig – heel goed lopend. De nadruk ligt nog steeds op het strafrecht en aanverwante zaken. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk, zal ik mij gaan concentreren op het behalen van mijn promotie. Op welke termijn dit zal zijn, is thans nog onbekend. Ook hier kom ik nog op terug.

Tot slot rest mij om mede te delen dat er nog een advocaatje in de dop in april 2022 wordt verwacht.

Al met al genoeg positieve ontwikkelingen voor Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V., waar ik de komende tijd druk doende mee zal zijn.