Zaken anno 2021

Het kantoor is zo in beweging dat er eigenlijk niet eerder de ruimte is geweest om weer een aantal opvallende zaken bekend te maken. Zo vinden er dit jaar weer veel fysieke zittingen plaats. Wel natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen.

Verkeersdelicten

Het kantoor heeft ook dit jaar al veel verkeersstrafzaken behandeld. Snelheidsovertredingen vormen daarbij de hoofdmoot.

Een betwiste flitsfoto

Allereerst is er de zaak van een cliënte, welke betwiste dat zij met de auto op het moment van de flitsopname op die plaats is geweest in het verlengde daarvan betwiste zij de flitsfoto. De flitsfoto is dan ook opgevraagd en daarop was inderdaad heel vaag het vermeende kenteken te lezen. Echter, de auto was geheel niet te zien. Dit maakt volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur dat niet kan vastgesteld dat het kenteken bij de desbetreffende auto hoort. Dat maakt voorts weer dat de verklaring van cliënte inhoudende dat zij niet met de auto op die plaats op dat tijdstip is geweest niet ontkracht kan worden door de flitsfoto. De officier van justitie heeft dan ook naar aanleiding van de OM-zitting tot een sepot beslist.

Een snelheidsovertreding met een hele goede reden

Verder heeft een cliënt een forse snelheidsovertreding begaan. Uit het dossier kon niet goed worden afgeleid waarom cliënt de snelheidsovertreding had begaan. Immers, er stond alleen door de desbetreffende verbalisant gerapporteerd als verklaring van cliënt: “Ik was fout.” Hiermee kan een cliënt rekenen op een forse straf. Berkvens-van Wijk Advocatuur heeft dan ook doorgevraagd naar de achterliggende reden van de snelheidsovertreding. Cliënt gaf aan dat hij inderdaad wel fout was, maar dat dat het gevolg was van een inschattingsfout. Cliënt wilde namelijk een paar tractoren inhalen. Op het moment dat hij zich met de auto op de linker weghelft bevond, zag hij dat er een fietser tegemoet kwam. Deze had cliënt niet eerder opgemerkt. Dat maakt dat cliënt zijn snelheid is gaan vermeerderen om tijdig de tractoren te passeren, alvorens hij in aanraking zou komen met de fietser. Toen cliënt de tractoren gepasseerd was, stond daar een verbalisant met een laser en werd cliënt staande gehouden met een OM-zitting als gevolg. De officier van justitie had begrip voor de inschattingsfout van cliënt en heeft dit uitdrukkelijk meegenomen in haar voorstel tot een strafbeschikking, welke door cliënt op advies van Berkvens-van Wijk Advocatuur is aanvaard.

Bezwaar omzetting taakstraf

Voorts krijgt het kantoor steeds meer verzoeken binnen van cliënten, welke niet of niet tijdig de aan hen opgelegde werkstraf hebben voltooid. Wat is dan mogelijk? Berkvens-van Wijk Advocatuur vraagt middels het opstellen van een schriftelijk stuk (bezwaarschrift omzetting taakstraf) eigenlijk om een tweede kans om de werkstraf alsnog te mogen voltooien. In de praktijk wordt dit de eerste keer ook eigenlijk altijd toegewezen. Men heeft liever dat alsnog de werkstraf wordt voltooid dan dat iemand in detentie komt, met nog grotere problemen als gevolg. Op het moment dat u een brief ontvangt met de beslissing van de officier van justitie inhoudende dat uw werkstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis, neem dan contact op met Berkvens-van Wijk Advocatuur zodat u alsnog een tweede kans voor voltooiing van de werkstraf kunt krijgen.

Internationale klanten

Dit jaar hebben zich naast klanten, woonachtig in Nederland zich ook klanten uit omringende landen bij het kantoor aangemeld. Zo is er een Duitse klant, welke in Nederland een boot gekocht had en welke voorts in Nederland vernield is. Het Openbaar Ministerie zag te weinig aanknopingspunten voor een strafrechtelijke procedure tegen de vermeende dader. Hier dacht Berkvens-van Wijk Advocatuur, later blijkt ook terecht, anders over. Dit maakt dat het kantoor voor deze Duitse klant een artikel 12 Sv procedure heeft opgestart. In deze procedure wordt het Hof verzocht om het Openbaar Ministerie te gelasten alsnog een strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de vermeende dader. Het Hof bleek net als het kantoor van mening dat er wel degelijk voldoende bewijs voorhanden is om over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging en gelastte het Openbaar Ministerie daar dan ook toe.

Voorlichting aan het Juridisch Loket te ’s-Hertogenbosch

Buiten de reguliere werkzaamheden is het kantoor gevraagd om een voorlichting te geven aan het Juridisch Loket te ’s-Hertogenbosch. Dit naar aanleiding van het artikel in meester online eerder dit jaar over coronacriminaliteit. De voorlichting mocht gaan over het politieverhoor. Vereerd dat ik was, heb ik deze voorlichting dan ook met veel plezier aan maar liefst 18 deelnemers gegeven. In het kort kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de soorten verdachten, de rechten en plichten van verdachten, het politieverhoor inhoudelijk en wat komt er na het politieverhoor?. Dit alles is natuurlijk in lijn met het gratis consult dat voortvluchtige verdachten omtrent het politieverhoor bij advocaten thans kunnen krijgen. Bent u dus opgeroepen om op een politieverhoor te verschijnen, schroom dan niet om geheel kosteloos contact met het kantoor op te nemen teneinde advies in te winnen.