Fijne feestdagen en een gezond 2021

Wat was 2020 een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is de wijze van rechtsbijstandsverlening, maar ook de vorm van criminaliteit veranderd. Desondanks heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een heel succesvol jaar gehad. Het kantoor heeft ruim 145 zaken in behandeling mogen nemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur bedankt zowel de bestaande als de nieuwe cliënten voor het vertrouwen, ook op afstand, en wenst iedereen fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2021 toe.

Coronacriminaliteit; een nieuw begrip

Vele veranderingen zijn ontstaan, doordat  het coronavirus toetrad tot onze samenleving. Ook in de criminaliteit zijn duidelijk veranderingen waar te nemen. Waar Berkvens-van Wijk Advocatuur eerst drukdoende was met dynamische criminaliteit, dus criminaliteit die echt in de praktijk plaatsvindt, zoals mishandelingen, overvallen, drugstransporten en/of verkeersdelicten, verleent het kantoor nu voornamelijk bijstand bij cybercriminaliteit, zoals internetoplichting. Het sturen van sms-berichten namens postorderbedrijven of telecombedrijven is hier een voorbeeld van. Daarnaast is duidelijk merkbaar dat er veel winkeldiefstallen gepleegd worden uit financiële nood. Relatief goedkope producten worden uit winkels ontvreemd. Er is dus een andere vorm van criminaliteit gekomen; de coronacriminaliteit. Mocht u te maken krijgen met deze nieuwe vorm van criminaliteit, dan kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht.

Geen directe gevolgen nieuwe coronamaatregelen voor Rechtspraak Gerechtsgebouwen blijven geopend, rechtszaken gaan door

Den Haag, 14 december 2020
De vanavond aangekondigde aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Er zijn door het kabinet geen (reis)beperkingen opgelegd. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Als een zaak op veel publieke belangstelling kan rekenen, wordt geprobeerd via een videoverbinding meer mensen toegang te bieden. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. In alle publieke ruimten van gerechtsgebouwen geldt een mondkapjesplicht voor personen van 13 jaar en ouder.

Goede resultaten

Ook in de coronaperiode heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur veel goede resultaten voor cliënten behaald. De meest opvallende ontwikkelingen worden hier uiteengezet.

Mosterd na de maaltijd

Een cliënt, welke reeds veroordeeld was voor een reeks van delicten gepleegd in dezelfde periode ontving wederom een dagvaarding aangaande de verdenking van strafbare feiten uit diezelfde periode. Zowel bij de eerste als bij deze strafzaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur bepleit dat sprake is van meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop houdt eigenlijk in dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, maar dat deze eigenlijk allemaal onder dezelfde omstandigheden zijn gepleegd. Bijvoorbeeld, iemand die drugsverslaafd is geraakt en in een paar maanden tijd verschillende inbraken en diefstallen pleegt. Dit was eigenlijk ook aan de hand met deze cliënt. Dit is van invloed op de straf. Indien meerdaadse samenloop wordt aangenomen, wordt er een veel lagere straf opgelegd dan als voor alle delicten afzonderlijk een straf wordt opgelegd. Zowel in de eerste als in de tweede stafzaak is meerdaadse samenloop gehonoreerd en is de straf voor cliënt gematigd.

Amerikaanse toestanden

Het valt op dat er steeds meer en steeds omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend in een strafproces. Indien een slachtoffer schade stelt te hebben, kan deze in het strafproces gevoegd worden om zo van de dader vergoed te kunnen krijgen. Het valt op dat er steeds meer en omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend om smartengeld van de dader te vorderen. Doch, anders dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, komt immateriële schade (smartengeld) alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van een psychiatrisch vastgesteld ziektebeeld, dat is ontstaan als gevolg van het strafbare feit. Een enkele aantasting in de persoon art. 6:106 BW is in beginsel onvoldoende. Dit is slechts anders als het gaat om strafbare feiten, waarvan het zo duidelijk is dat iemand in de persoon is aangetast, zoals een gewapende overval óf als we te maken hebben met een kwetsbaar persoon.

De rol van de Reclassering

Indien strafbare feiten herhaaldelijk worden gepleegd, komt er al snel een onderzoek door de Reclassering om te bezien wat er aan de hand is. Zo ook bij een cliënt, welke een paar winkeldiefstallen op zijn naam heeft staan. Berkvens-van Wijk Advocatuur adviseert de cliënt, alvorens het gesprek met de Reclassering plaatsvindt. In veel gevallen kan de Reclassering namelijk uitkomst bieden. De Reclassering kan namelijk hulp aanbieden in de vorm van verslavingszorg en onderdak en opvang. Bovendien kan het advies van de Reclassering worden overgenomen bij de strafoplegging. Zo ook in dit geval. Deze cliënt heeft een werkstraf van 16 uur gekregen en Reclasseringstoezicht, omdat hij toch weer een nieuwe winkeldiefstal had gepleegd. De Reclassering zal cliënt gaan begeleiden in het vinden van woonruimte, werk en inkomen en het clean blijven.