Het nieuwe Berkvens-van Wijk Advocatuur

Verandering van communicatie, procederen en scholing

In de tijd van corona, waarin alles anders is geworden, is ook Berkvens-van Wijk Advocatuur aan verandering onderworpen. Zo vinden alle gesprekken zo veel mogelijk telefonisch of middels een videoverbinding plaats. Ook zittingen en cursussen worden zoveel mogelijk telefonisch dan wel middels een videoverbinding gehouden.

Voor zover een bezoek aan bijvoorbeeld de rechtbank of de PI noodzakelijk is, is door de Balie Oost-Brabant een speciaal mondkapje toegezonden.

Samen sterk tegen corona

Veranderingen binnen het kantoor

Naast deze uiterlijke veranderingen heeft het kantoor ook inhoudelijk veranderingen ondergaan. Ondanks de coronaperiode heeft het kantoor – gelukkig – een behoorlijke bezettingsgraad weten te bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat het kantoor nu nog alleen strafzaken behandelt, welke zien op het commuun strafrecht, verkeersstrafrecht en/of penitentiair recht. Daarnaast behandelt het kantoor alleen nog civiele- en bestuursrechtelijke geschillen, welke voortvloeien uit strafrechtelijke geschillen of welke zijn ontstaan bij reeds bestaande klanten van het kantoor.