Een uitzondering op de onherroepelijkheid van bestuursrechtelijke besluiten

Al jaren procedeert het kantoor voor een cliënte, welke te kampen heeft gekregen met een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten. Het eerste besluit, daar gaat het om, hier staat in vermeld wat er van je verlangd wordt. De volgende besluiten zien dan op de invordering. Cliënte had een brief geschreven dat zij het niet eens was met de gang van zaken. Dit was opgevat als een bezwaar tegen besluit II en niet tegen besluit I. Hiermee werden dan ook de inhoudelijke verweren van cliënte van tafel geveegd, zo ook door de bestuursrechter. Nu heeft het hoogste bestuursrechtelijke college, namelijk de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat cliënte wel degelijk duidelijk kenbaar heeft gemaakt wat haar inhoudelijke bezwaren waren en dat dat had moeten worden opgevat als een bezwaar tegen het eerste besluit. Hiermee krijgt cliënte aldus alsnog een eerlijke kans…

Schorsingsverzoek door Hof Den Haag gehonoreerd

De cliënt, die thans nog in voorlopige hechtenis verbleef in verband met de veroordeling in eerste aanleg voor betrokkenheid bij een drugstransport, is heden door Hof Den Haag naar aanleiding van het verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur daartoe geschorst. Dit betekent dat cliënt zijn proces in hoger beroep vanaf vandaag in vrijheid mag afwachten.

De ontwikkelingen van het kantoor gedurende de coronaperiode

Het kantoor heeft – gelukkig – niet stilgezeten. De meeste zaken hebben gewoon hun doorgang gevonden, maar dan middels video- en telezittingen en gesprekken. Nu er een lijn beschikbaar moet zijn voor de totstandbrenging van deze verbindingen, is er een nieuw mobiel nummer voor het kantoor gekomen. Tijdens kantooruren kunt u het kantoor bereiken op nummer: +31 (0)6-27902874 en natuurlijk ook op het reguliere nummer: +31 (0)73-7040143.

Succesvolle (video- en tele)zittingen

Vrijspraak Hof Den Haag

In het begin van de coronaperiode vond er een hoger beroep zaak plaats bij Hof Den Haag. Het gaat hier om een zaak, waarin cliënt in eerste aanleg enkel en alleen op basis van de aangifte van de medeverdachte en een appje van de medeverdachte is veroordeeld voor schuldheling. Dit is volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur niet conform de bewijsminima, of anders gezegd, dit is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Het Hof volgde het standpunt van het kantoor en dit leidde tot een vrijspraak voor cliënt.

Een voorwaardelijke geldboete

Een cliënt heeft een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen bijna drie jaar geleden voor een winkeldiefstal. Nu is cliënt dit jaar helaas weer betrokken geraakt bij een winkeldiefstal en wenste de officier van justitie de geldboete definitief te maken. Evenals het kantoor vond de politierechter dat dit te ver van elkaar verwijderd is en de politierechter heeft de boete opnieuw voorwaardelijk gemaakt.

Werkstraf voor pinpasfraude

Steeds meer worden organisaties actief, waarin katvangers gebruikt worden om met pinpassen van derden geld op te nemen en voorts af te geven aan de opdrachtgevers. Dit geschiedde ook in het geval van een cliënt van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Doordat het kantoor deugdelijk aan wist te voeren dat cliënt enkel en alleen een zeer ondergeschikte rol vervulde, oordeelde de politierechter dat een werkstraf afdoende was en dat een gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie geëist niet nodig was.

Sepot na OM-zitting

Cliënt werd verdacht van eenvoudige mishandeling. Doch, waar het hier werkelijk om gaat, is dat cliënt, tezamen met zijn partner al zeven jaar gemengd is in een burenruzie. Dit heeft al tot meerdere aangiftes en ook civiele procedures geresulteerd, waaronder ook tot een aangifte van mishandeling jegens cliënt. De buurvrouw heeft aangifte gedaan en gesteld dat cliënt haar twee- tot driemaal zou hebben geslagen. Berkvens-van Wijk Advocatuur wist eigenlijk allerlei tegenstrijdigheden in het dossier te ontdekken en ander bewijs van de mishandeling was niet aanwezig. Dit heeft ertoe geleid dat de officier van justitie beslist heeft om de zaak tegen cliënt te seponeren.