Rechtbanken worden coronaproof gemaakt

De Rechtspraak is druk doende om alle gerechtsgebouwen coronaproof te maken. Dit meldt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, rond de publicatie van het jaarverslag van de raad. Rechtbanken worden aangepast ‘voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is’.

“Zodra het kabinetsbeleid dit toelaat en onze gebouwen coronabestendig zijn, zullen we weer zoveel mogelijk fysieke zittingen houden, naast alle digitale en schriftelijke behandelingen die we nu al doen,” zegt Naves op de website van de Rechtspraak. Een van de middelen is het plaatsen van plexiglasschermen rondom rechters, griffiers en officieren van justitie. Die zijn afgelopen week al geïnstalleerd in een aantal zalen van de rechtbanken van Assen, Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam.

Naar eigen zeggen zet de Rechtspraak ‘alles op alles om ook dit jaar zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan’, onder meer met behulp van telehoren en Skype. Juist zaken met een diepe maatschappelijke impact moeten zo snel mogelijk weer op normale wijze en in alle openbaarheid worden opgepakt: “Geen virus doet de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum op 18 september vorig jaar vergeten,” aldus Naves.

Intussen ontstaan er meer plannen om de in de laatste weken opgelopen achterstand in (straf)zaken in te halen. Gerrit van der Burg, procureur-generaal bij het OM, pleitte afgelopen weekend in de talkshop Op1 voor de behandeling van zaken in de avonduren en in het weekend. In een interview met de Telegraaf laat Naves donderdag het idee vallen om desnoods ‘onconventionele middelen als 24uurs-rechtspraak’ te organiseren. Enig overleg met de advocatuur over deze ideeën heeft zover bekend nog niet plaatsgevonden.

In 2019 behandelde de Rechtspraak in totaal zo’n 1,54 miljoen rechtszaken. Civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken maakten bijna driekwart uit van alle in 2019 aangebrachte zaken. Circa 20% betrof strafzaken, en de resterende 7% bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Bron: https://www.advocatie.nl/nieuws/rechtspraak-druk-bezig-met-coronaproof-maken-gerechtsgebouwen/?fbclid=IwAR3Q9ME1ke6YZU26K4MoGaIziZL5QO3XHw6yTJ7rrfXIAr7Hdl5ll0QqRRU

Update coronavirus voor de advocatuur

Rechtspraak: meer en ook andere soorten zaken
De Rechtspraak heeft de voorzieningen voor telefonische (beeld)verbindingen uitgebreid. Vanaf 7 april kunnen daardoor meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente zaken op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld. De Rechtspraak, het OM, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de NOvA hebben hierover overleg gevoerd.

Voorbeelden van zaken
Naast urgente zaken zullen in het civiele recht de komende tijd zaken worden behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over schriftelijk afdoen en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Denk hierbij aan kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken, bezwaar- en beroepschriften in faillissementsbeslissingen, kantonrolzaken en wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling of concurrentiebeding. Voor familierecht geldt bijvoorbeeld dat de komende tijd zaken over echtscheiding, gezag en omgang, beëindiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing doorgaan als de omstandigheden dat toelaten. En in het bestuursrecht worden onder meer zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen), asielzaken, zaken over een machtiging tot verblijf of verblijfsbeëindiging waarbij ernstige openbare orde aspecten spelen. Dit alles met gebruikmaking van tele(hoor)voorzieningen en andere digitale mogelijkheden. In het strafrecht zullen meer (super)snelrechtzittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een inhoudelijke behandeling  via telehoren of bijvoorbeeld Skype mogelijk is.