De maatregelen van Berkvens-van Wijk Advocatuur in de tijd van het coronavirus

In deze tijd, waarin gezondheid de prioriteit heeft, moeten er maatregelen genomen worden. Zo ook heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een aantal maatregelen getroffen. U kunt gewoon de rechtsbijstand van het kantoor verwachten, zoals u dat gewend bent, maar dan net even op een andere manier. De maatregelen zijn de volgende:

  • Tot 1 juni 2020 zullen er geen fysieke afspraken mogen plaatsvinden. Hier heeft het kantoor de volgende alternatieven voor. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op zowel het kantoornummer als het mobiele nummer. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het kantoor te benaderen via WhatsApp, SMS of e-mail. Mocht er toch een persoonlijk contact nodig zijn, dan kan er een videoafspraak worden ingepland.

Verder hebben ook de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie een aantal maatregelen moeten treffen. In de kern zijn dit de volgende:

  • Er worden geen zittingen gehouden, behoudens urgente zittingen. Hierbij moet gedacht worden aan voorgeleidingen en dergelijke, waarbij termijnen opspelen en er wel een zitting moet plaatsvinden. Deze zittingen zullen via een videoverbinding plaatsvinden.
  • Piketbijstand, bestaande uit de consultatiebijstand en verhoorbijstand, geschiedt eveneens telefonisch dan wel via een videoverbinding.
  • Schriftelijke zittingen (civiele zaken) gaan wel door.

Het bovenstaande maakt dat Berkvens-van Wijk Advocatuur in deze periode minder strafzaken kan behandelen, maar daardoor meer ruimte heeft om voor u civiele- en/of bestuursrechtelijke geschillen te beslechten. Heeft u aldus te kampen met een dergelijk geschil, schroom dan niet om geheel kosteloos contact op te nemen met het kantoor.

Tot slot wens ik u het volgende mede te delen. In deze tijd verloopt alles anders dan normaal en dan verwacht en zullen we samen moeten werken met behulp van alternatieven. Op die manier zal het besteden van voldoende aandacht aan de gezondheid en het verlenen van rechtsbijstand op een goede manier samen kunnen geschieden. Kortom laten we elkaar – digitaal – ondersteunen in de tijd van het coronavirus.