Sepot door Berkvens-van Wijk Advocatuur

Heden een zeer bevredigende, maar bovenal rechtvaardige uitspraak voor een cliënt, welke verdacht werd van poging tot doodslag. In het kort zag deze casus er als volgt.  De tegenligger drong mijn cliënt op en er werd zelfs meermaals geslagen op de ruit van de vrouw van cliënt.Dit alles onder het toeziend oog van zijn drie jonge kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoshoot Berkvens-van Wijk Advocatuur

In verband met een interview dat binnenkort zal verschijnen op Advocatie

is Melissa Berkvens-van Wijk benaderd voor een prachtige fotoshoot op haar kantoor door Fotobureau Roel Dijkstra.

Wat een prachtig resultaat al zeg ik het zelf.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto : Fred Libochant
s Hertogenbosch / Melissa Berkvens-van Wijk – Berkvens van Wijk Advocatuur
(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto : Fred Libochant
s Hertogenbosch / Melissa Berkvens-van Wijk – Berkvens van Wijk Advocatuur
(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto : Fred Libochant
s Hertogenbosch / Melissa Berkvens-van Wijk – Berkvens van Wijk Advocatuur

 

Media-aandacht voor Berkvens-van Wijk Advocatuur

Politie bij snackbar de Tourist na de overval op 1 maart.

PREMIUM
Politie bij snackbar de Tourist na de overval op 1 maart. © Bart Meesters

Bosschenaar (20) tijdens rechtszaak over overval op snackbar de Tourist en Coop-filiaal: ‘Het was een beetje wijzen met mijn mes’

DEN BOSCH – ,,Het was een beetje wijzen met mijn mes’’, zei de Bossche Floris B. (20) die maandag terecht stond voor twee gewapende overvallen die hij in maart pleegde in Den Bosch. Nadat hij was weggejaagd bij snackbar De Tourist lukte het twee dagen later bij een Coop-filiaal. Hij ging er vandoor met zo’n 2500 euro.

Tijdens de rechtszitting keek Floris B. een enkele keer naar de publieke tribune. Daar zat een medewerkster van de snackbar aan de Mgr. Van Diepenstraat die op 1 maart door hem werd overvallen. ,,Geef me je geld of ik steek je neer’’, riep hij tegen de vrouw die met een collega aan het werk was. Na de mededeling: ,,Je kunt beter weggaan. Je krijgt niks’’, ging hij er vandoor.

Medewerkster heeft paniekaanvallen

Met een mes in de hand en een sjaal voor zijn mond lukte het twee dagen later wel bij de supermarkt aan de Buitenpepersdreef. Bedreigde medewerksters vulden een door hem meegebrachte Coop-tas met geld. En ze moesten er ook nog wat pakjes sigaretten bij proppen.

Met een slachtofferverklaring maakte de medewerkster van de snackbar gisteren duidelijk wat voor traumatische ervaring het was. Huilend liet zij de voorzitter van de rechtbank een slachtofferverklaring voorlezen. De medewerkster heeft nog steeds paniekaanvallen. ,,Overdag en ’s avonds spook jij door mijn hoofd. Ik heb geen energie meer om leuke dingen te doen’’, aldus de vrouw.

Flinke schulden

Floris B. zei ‘erg veel medelijden en spijt’ te hebben. Maar hij had destijds ‘erg veel stress’ en flinke schulden, vooral door drugsgebruik. ,,Ik had niks meer. Ook niet om te eten. Ik moest overleven’’, zei de Bosschenaar die zich niet laat aanrekenen dat hij twee overvallen heeft gepleegd. Want wat hem betreft telt de mislukte overval op de snackbar niet mee. Zijn advocaat probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat het ging om ‘één lange gemoedsbeweging’.

Verder vond de Bosschenaar dat niet zo zwaar moet worden getild aan de verklaring van een vrouw die zegt vorig jaar door hem te zijn geschopt en geslagen tijdens hun verblijf in een begeleid wonen project in Veghel. ,,Ik heb haar alleen een keer geslagen toen zij op mij af kwam gestormd. Ik had drie keer gezegd dat ze mij niet moest aanraken.’’

Ziekelijk stoornis

Uit onderzoeken blijkt dat de Bosschenaar een ziekelijke stoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Daar zei de officier van justitie rekening mee te houden. Zij eiste 30 maanden cel waarvan 20 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij zich maximaal een jaar laten behandelen in een kliniek. Volgens de Bosschenaar heeft zo’n aanpak geen nut. Hij accepteert begeleiding . ,,Maar niet in een soort internaat. Want dan ga ik niet vooruit.’’

Uitspraak over 2 weken.

Het pleidooi van Berkvens-van Wijk Advocatuur laat een heel andere persoon van de verdachte en eigenlijk van de gehele zaak zien. De desbetreffende journalist is al halverwege de zitting vertrokken en heeft geen enkele vraag geteld over deze zaak.

Consultatiebijstand

Wat is consultatiebijstand?

Consultatiebijstand betekent dat een verdachte het recht heeft om een advocaat te spreken, voordat hij of zij wordt verhoord door de politie. Deze bijstand kan worden verleend via de telefoon of een persoonlijk gesprek op het bureau. Dit is afhankelijk van of er sprake is van een minderjarige of meerderjarige verdachte en het soort misdrijf waarvan de persoon verdacht wordt.

Soorten consultatierechtzaken

Misdrijven zijn ingedeeld in 3 soorten categorieën: A-, B-, en C-zaken.

Categorie A

Dit zijn misdrijven van de zwaarste categorie. Over het algemeen zijn dit ernstige misdrijven, waar een straf van meer dan 12 jaar voor kan worden gevorderd en worden toegewezen. Ook misdrijven met een grote maatschappelijke impact, zoals terroristische daden die in het nieuws zijn vallen onder deze categorie, ook al is de straf die kan worden opgelegd maar 8 jaar.

Categorie B

Dit zijn misdrijven waarbij de verdachte in voorlopige hechtenis kan worden gehouden door de politie, maar niet onder de categorie A vallen.

Categorie C

Dit zijn overtredingen en misdrijven waar de verdachte niet in voorlopige hechtenis kan worden gehouden. Hierbij is eigenlijk nooit sprake van consultatiebijstand door een advocaat.

Soort consultatiebijstand

Over het algemeen zal een gesprek tussen een advocaat en een verdachte persoonlijk op het bureau plaatsvinden als er sprake is van een categorie A of B-zaak. Indien Berkvens-van Wijk Advocatuur u de consultatiebijstand verleent, wordt u volledig ingelicht en geadviseerd over de gang van zaken en wordt samen de strategie bepaald.

Verplicht consultatiebijstand

Het vooraf spreken van een advocaat is verplicht bij categorie A zaken. Bij zaken die vallen in categorie B of C kan men hiervan afzien. Dit wordt sterk door Berkvens-van Wijk Advocatuur afgeraden. Immers, het kantoor is juist gespecialiseerd in het verlenen van consultatiebijstand, ook bij minderjarige verdachten. Indien u meer informatie wenst, schroom dan niet om geheel kosteloos Berkvens-van Wijk Advocatuur te bellen.

Voorwaardelijk sepot door uitreiking van de advocaat Melissa Berkvens

Vandaag een voorwaardelijk sepot door eigen uitreiking aan een cliënt weten te bewerkstelligen. Berkvens-van Wijk Advocatuur is doelmatig en praktisch.

Voorwaardelijk sepot

Het voorwaardelijk sepot in het Nederlandse strafrecht betreft een vorm van buitengerechtelijke afdoening welke sinds 1 februari 2008 is terug te vinden in artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. De transactie is als een bijzondere vorm van voorwaardelijk sepot aan te merken. Het Openbaar Ministerie kan ervoor kiezen om niet tot vervolging over te gaan. Tussen de beslissing tot vervolging en de beslissing tot het niet vervolgen staat het voorwaardelijk sepot. Als de zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd wordt van de verdachte verwacht dat hij voor een bepaalde termijn geen strafbare feiten zal plegen en zich houdt aan de voorwaarden of aanwijzingen van een door het Openbaar Ministerie toegewezen persoon.

Er bestaat alleen een mogelijkheid tot voorwaardelijk sepot als het Openbaar Ministerie een sluitende bewijsvoering heeft. Bij zowel de transactie als het voorwaardelijk sepot wordt de zaak niet aan de rechter voorgelegd. De transactie en het voorwaardelijk sepot ontlenen beide hun kracht aan de dreiging dat wél (verder) zal worden vervolgd zodra de verdachte zich niet aan de gestelde aanwijzingen of voorwaarden houdt. Het Openbaar Ministerie mag een verdachte die aan de overeengekomen voorwaarden heeft voldaan daarna overigens, net als bij de transactie, niet nog eens voor hetzelfde delict vervolgen.

Er bestaat een grote verwantschap tussen de transactie en het voorwaardelijk sepot. In de meeste gevallen kan zowel voor een voorwaardelijk sepot als voor een transactie worden gekozen, zoals in het geval van bijvoorbeeld een schadevergoeding. Echter is hierop ook een uitzondering van toepassing; bepaalde voorwaarden die bij een sepot worden gesteld kunnen niet middels transactie worden gesteld. Te denken valt dan onder andere aan een verbod zich op te houden in de buurt van een woning of het betalen van een geldbedrag aan een goed doel.

Inmiddels is een andere vorm van buitengerechtelijk afdoening ingevoerd, de strafbeschikking (OM-beschikking)

.

Voor al deze zaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht voor een gespecialiseerde en aldus een doelmatige en praktische behandeling van uw zaak. Dat ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) mits u daarvoor in aanmerking komt. Zie de website:

http://www.berkvens-vanwijkadvocatuur.nl voor meer informatie over de eventuele behandeling van uw zaak.
.

Berkvens-van Wijk Advocatuur in beweging

Deze zomer heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur weer vele verdachten mogen bijstaan. In totaal heeft het kantoor in 2019 reeds 81 zaken tot op heden in behandeling mogen nemen. Het kantoor biedt een full strafrecht service, wat inhoudt dat verdachten van strafzaken ook voor aanliggende problemen bij het kantoor terecht kunnen. Zo krijgt een verdachte van een hennepkwekerij vaak te maken met een bestuursrechtelijke sluiting van de woning door de burgemeester. Ook deze zomer heeft het kantoor voor een cliënt kunnen bewerkstelligen dat de sluiting met twee maanden werd opgeschort, zodat er tijdig een nieuwe woning gezocht kon worden. Verder biedt het kantoor nu ook de bijstand aan jeugdige verdachten. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur voor een cliënt met een geestelijke beperking gezorgd dat deze berecht zal worden onder het adolescentenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan, maar de grens tussen deze gebieden wordt flexibeler. De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn, meer dan voorheen een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen. Zo ook in deze casus, daar het gaat om een geestelijk beperkte verdachte. Daar zal bij een eventuele veroordeling een passende straf opgelegd moeten worden en dat maakt het adolecentenstrafrecht juist mogelijk. Verder verdient het opmerking dat Berkvens-van Wijk Advocatuur deze verdachte ook reeds geschorst heeft gekregen, zodat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Naast deze specialistische zaken heeft het kantoor natuurlijk ook nog vele commune strafzaken – met succes – mogen behandelen. Hierbij moet gedacht worden aan teruggaven van rijbewijzen, daar deze waren ingenomen in verband met een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed. Verder heeft het kantoor een voorwaardelijk sepot voor een verdachte van winkeldiefstal weten te bewerkstelligen. Dat houdt in dat er geen strafrechtelijke gevolgen komen, mits er binnen twee jaar niet opnieuw een soortgelijk feit zich voordoet. Ook heeft het kantoor kunnen tegenhouden dat een tul, dat houdt in een voorwaardelijke straf, meestal een gevangenisstraf, ten uitvoer werd gelegd, daar betoogd is daar dit niet in verhouding stond met het nieuwe feit, namelijk het aantreffen van een balletjes pistool bij een huiszoeking.

Al met al is Berkvens-van Wijk Advocatuur continue in beweging.