Pas op met bestuursrechtelijke besluiten

Gisteren berichtte ik al via de facebookpagina van het kantoor dat er een zitting plaatsvond te Rechtbank Almere. Deze zitting ging over een cliënte, welke een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten heeft ontvangen ter zake de intrekking van haar uitkering. Cliënte werd verweten dat zij neveninkomsten had verworven middels de zaak van haar dochter. Doch, enige deugdelijke onderbouwing hiertoe ontbreekt. Echter, cliënte heeft tegen het eerste besluit bezwaar gemaakt, hetwelk niet-ontvankelijk is verklaard. Doch, dit zegt een leek helemaal niets. Toen ontving cliënte nog een aantal besluiten over de intrekking van haar uitkering, dit zijn de zogeheten invorderingsbesluiten. Tegen één besluit heeft cliënte wederom bezwaar gemaakt. Toen dit ongegrond werd verklaard, heeft cliënte zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur gewend. Wat nu het euvel is met dergelijke bestuursrechtelijke besluiten is dat tegen elk besluit separaat bezwaar gemaakt dient te worden. Doe je dat niet of niet tijdig dan is het besluit onaantastbaar, ook al borduren de volgende besluiten daarop voort. Ofwel, op het moment dat er een bestuursrechtelijk besluit op de deurmat valt, neem contact op met een jurist om tijdig actie te ondernemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur kan u hierbij helpen.

Beklagzitting heden

Ook voor beklagzaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht. Beklagzaken gaan over klachten, welke gedetineerden hebben over de gang van zaken binnen de penitentiaire inrichting waar zij verblijven. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur hedenochtend een beklagzitting voor een cliënt mogen verzorgen, welke – zijns inziens onterecht – een rapport heeft gekregen voor een negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Cliënt heeft echter niet kunnen urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Vrijspraak politierechter

Op dinsdagochtend d.d. 7 augustus jl. heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een vrijspraak weten te behalen voor een cliënt, die werd verdacht van diefstal met braak c.q. heling ter zake een navigatiesysteem. Enkel een vingerafdruk is onvoldoende om tot een veroordeling te komen.

Zulks eens te meer nu deze cliënt een alibi bleek te hebben, hetgeen reeds kenbaar was gemaakt aan de politie, maar helaas in de wind werd geslagen…

Een zaak, waarin mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk de verdachte bijstaat

Timmerman in Grave bekogelde zwager met stoepband

GRAVE – Een 39-jarige timmerman uit Grave gooide op 5 april 2018 een afgebroken stoepband door de ruit van de auto van zijn zwager. Poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, stelde Officier van justitie W. Wichern donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch. Ze eiste een celstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk en reclasseringstoezicht.

 ,,Mijn zwager heeft mij het leven zuur gemaakt.” Dat zei de 39-jarige Gravenaar donderdagmiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik ontken niet wat ik heb gedaan”, vervolgde de man. ,,Ik heb die steen gegooid. Maar waar twee vechten, hebben twee schuld.”

Huiselijk geweld

De problemen tussen de verdachte en het slachtoffer begonnen in februari. Na achttien jaar kwam de relatie tussen de Gravenaar en zijn vrouw begin dit jaar ten einde. Dat ging niet op zachtzinnige wijze: de ex-vrouw deed een melding van huiselijk geweld op de dag dat ze vertrok. Voor dat feit werd de man overigens nooit aangeklaagd. De ex van de timmerman trok in bij haar broer. Zij vroegen een contactverbod aan.

,,Dat heb ik overtreden”, gaf de timmerman toe. ,,Maar hij provoceerde mij ook steeds.” Het ‘slachtoffer’ zou ‘steeds weer’ hebben gebeld naar de verdachte. ,,Er heeft in die tijd ook iemand drie bouten van mijn linkervoorwiel losgedraaid”, zei de Gravenaar. ,,Ik denk dat mijn zwager dat ook heeft gedaan.” Advocate M. van Berkvens wees op een fragment van een telefoongesprek. ‘Jij hebt het contactverbod overtreden, nananana’, zei de zwager daarin triomfantelijk.

Eigen schuld

De advocate vond dat het slachtoffer een eigen rol had gespeeld bij de ‘poging zware mishandeling’. De man was ten slotte naar het huis van de verdachte gereden. ,,Wat had hij daar eigenlijk te zoeken?”, vroeg Van Berkvens zich af. De officier van justitie vond niet dat er sprake was van enige mate van ‘eigen schuld’ bij het slachtoffer.

De Gravenaar was achteraf blij dat hij werd opgepakt. In de eerste maanden van 2018 was hij voor het eerst in jaren weer veel cocaïne gaan gebruiken. In de gevangenis kwam hij ‘weer tot rust’. Nu wilde hij onder toezicht van de reclassering en met behulp van een programma van voor ex-gedetineerden, ‘Exodus’, zijn leven weer op orde krijgen.

De uitspraak is over veertien dagen.

Zitting meervoudige strafkamer

Heden heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een zeer bevredigende zitting van de meervoudige strafkamer te ‘s-Hertogenbosch voor een cliënt mogen verzorgen, welke dan ook nu alvast onder uw aandacht gebracht wordt.

Het komt bij Berkvens-van Wijk Advocatuur steeds vaker voor dat zich cliënten aanmelden, welke door incidentele problemen, met name relationele problemen, in het criminele circuit belanden. Drugsverslaving komt daarbij ook steeds vaker voor. Dit heeft ook te gelden voor de cliënt, welke heden werd bijgestaan. Deze cliënt heeft 18 jaar een relatie gehad, vanwaar 12,5 jaar huwelijk, welke door omstandigheden verbroken is. Cliënt wist geen uitweg meer en belandde met name in het criminele circuit en kreeg te kampen met een drugsverslaving. Heden ter zitting bleek maar weer dat naast het wel of niet schuldig zijn aan het plegen van strafbare feiten er veel aandacht is voor de persoon van de verdachte en welke straf ook mede vanuit dat oogpunt gepast en geboden is. Het is immers zowel in het belang van de verdachte als in het belang van de maatschappij dat deze persoon weer normaal kan gaan deelnemen aan het maatschappelijk leven, hetwelk voordat het mis ging ook aan de orde was. Hiertoe zijn tegenwoordig diverse instellingen opgericht, welke hulp bieden bij re-integratie en ook de benodigde behandeling bieden. In het geval van deze cliënt zal er een behandeling worden opgestart zowel gericht op het verwerken van de incidenten en de psychische problemen dientengevolge, maar ook gericht op de drugsverslaving en het stapsgewijs onder begeleiding weer op eigen benen gaan staan. De uitspraak zal op 15 augustus 2018 volgen…