Twee vrijspraken binnen één week

Berkvens-van Wijk Advocatuur heeft maar liefst twee vrijspraken weten te behalen binnen één week.

Eerder berichtte ik u al over een OM zitting, waarbij de officier overtuigd was van de schuld van cliënte aan het medeplegen van (winkel)diefstal. Doch, hiervoor was geen enkel bewijs aanwezig, waardoor cliënte op advies van Berkvens-van Wijk Advocatuur niet akkoord is gegaan met de strafbeschikking. Zodoende is de zaak doorgezet naar de politierechter. Heden oordeelde de politierechter dan ook – evenals de officier die heden zitting had overigens – dat er een vrijspraak diende te volgen.

(Zie voor de bewijsvoorwaarden van het medeplegen aan diefstal met name http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/daderschap-en-deelneming/vrijspraak-medeplegen-diefstal-autosleutels.htm)

De andere vrijspraak betreft – eveneens – een opmerkelijke vrijspraak. Immers, de casus betreft de volgende. Cliënt was tezamen met een aantal anderen conform de vispas aan het vissen, totdat hij en de andere vissers  beboet werden voor het onbevoegd betreden van het terrein langs de wetering. Voor de vissers heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een verzetschrift ingediend jegens de boetes (strafbeschikkingen). Hoewel de strafzaak jegens één van de vissers werd geseponeerd, waarmee de boete kwam te vervallen, diende een andere visser voor de kantonrechter te verschijnen. Zulks terwijl het OM uitdrukkelijk gewezen is op het sepot ten aanzien van de andere visser. Het verbaasde zowel cliënt als Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook niet dat ook de kantonrechter meende dat er geen sprake was van een strafbaar feit en dat er derhalve nu het toch tot een strafzaak is komen er een vrijspraak diende te volgen. (NB sepot is dan immers niet meer mogelijk, daar een sepot een beslissing tot niet strafrechtelijk vervolgen van het OM betreft)