Onvoorwaardelijke taakstraf teveel

Hoppa! In hoger beroep is de taakstraf, die in eerste aanleg was opgelegd, omgezet in een voorwaardelijke straf! Cliënt had geen medewerking verleend aan de blaastest toen hij op zijn brommer werd staande gehouden en is zijn rijbewijs voor zeven maanden kwijt geweest. Dit vond het Hof gezien de persoon van de verdachte ook wel genoeg.

Berkvens-van Wijk Advocatuur in the winning mood

Whooperdewhoop! Berkvens-van Wijk Advocatuur is in de winning mood. Zojuist twee bevredigende uitspraken mogen ontvangen. De eerste betreft het verzoek om een voorlopige voorziening ter zake de inwilliging van een bankgarantie. De voorzieningenrechter heeft met name geoordeeld dat een dergelijk geschil zich niet leent voor zo’n procedure. Immers, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals bedrog en fraude heeft bij de aanspraak op een bankgarantie te gelden: “eerst betalen, dan praten”. De tweede uitspraak ziet op de vestiging van de aansprakelijkheid van twee bewindvoerders c.q. curatoren, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, waardoor de cliënt financiële schade is berokkend.

De aanhouder wint

Na bijna 2 jaar procederen is het dan voor nu toch eindelijk gelukt. De woonwagen van cliënte mag voor nu blijven staan. De gemeente zal eerst moeten bezien of haar beleid ten aanzien van standplaatsen niet in strijd is met de richtlijnen van de Nationale Ombudsman.

 

 

Een praktische oplossing van de raadkamer

Zojuist werd ik gebeld door cliënt, die heden mede dankzij de bijstand van Berkvens-van Wijk in vrijheid is gesteld. Cliënt zou nog langer gedetineerd blijven, omdat de reclassering nu stelde dat er eerst nog onderzoeken gedaan moesten worden, alvorens tot behandeling kan worden overgegaan. Zulks is in strijd met haar eerdere rapportage, waarin een korte klinische rapportage geadviseerd was en daarin zouden de onderzoeken plaatsvinden. De raadkamer oordeelde dat cliënt van een dergelijke tegenstrijdigheid niet de dupe mag worden. De hechtenis van cliënt is geschorst met onder andere de voorwaarde dat cliënt meewerkt aan de onderzoeken. Een praktische oplossing van de raadkamer dus.