Diverse piketdiensten

Deze week heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse piketdiensten verzorgd. Zo kwamen er vijf meldingen binnen, uiteenlopend van de verdenking van mishandeling tot de verdenking van heling en zelfs de verdenking van poging tot doodslag. Bij alle vijf meldingen heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur zowel de consultatie- als de verhoorbijstand verleend. Twee van de vijf meldingen resulteerden in een sepot. De andere twee van de vijf meldingen resulteerden in een lichte boete c.q. maatregel. De andere zaak is thans nog lopende.

Beroep tegen de beslissing van de officier gegrond verklaard

Bam! Heden heeft de kantonrechter het beroep van mijn cliënt gegrond verklaard en de opgelegde boete op nihil gesteld. Cliënt is staande gehouden en voorts aangehouden wegens het onrechtmatig voeren van handelaarskentekenplaten. Doch, cliënt was slechts onderweg met een auto uit de bedrijfsvoorraad naar een andere garage om deze aldaar te laten keuren.

Een zeer bevredigende uitspraak

Heden deed Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch meteen een zeer bevredigende uitspraak. Cliënt werd verdacht van bedreiging en vernieling. Doch, dit heeft zich in de familiaire sfeer afgespeeld en het Hof, was evenals mij en de Advocaat-Generaal van mening dat cliënt wel genoeg beboet was en vernietigde de uitspraak van Rechtbank Middelburg, waar cliënt veroordeeld was tot een geldboete van 800,- EUR en deed de zaak af met toepassing van artikel 9a Sr: schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Wettekst art. 9a Sr.

In artikel 9a Sr is bepaald dat de rechter tot een bewezenverklaring kan komen, zonder oplegging van een straf of maatregel. In de wet is het volgende bepaald:

“Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.”

Criteria voor schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

Kijkend naar de wettekst kan de rechter in de volgende gevallen artikel 9a Sr toepassen en een verdachte schuldig verklaren zonder oplegging van straf of maatregel:

  • Geringe ernst van het feit
  • Persoonlijkheid van de dader
  • De omstandigheden van het geval